BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rumianowska Irena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ekologiczny wymiar niedoskonałości rynku a instrument regulacji ekologicznej
Ecological Dimension of Market Imperfection and Instruments of Ecological Control
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 117-129
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Gospodarka rynkowa, Ekologia, Regulacje prawne, Ochrona środowiska
Market economy, Ecology, Legal regulations, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie regulacji publicznych w zakresie minimalizowania niedoskonałości rynku w obszarze ochrony środowiska i gospodarowania zasobami środowiskowymi. W opracowaniu oparto się przede wszystkim na tzw. klasycznej, normatywnej teorii regulacji, dominującej w ekonomii głównego nurtu. (fragment tekstu)

Market economy activities could be characterized by the occurrence of many market imperfections, that could not happen in market competition. This leads to the notion, that it is not possible to achieve Pareto-optimum allocative efficiency. Market imperfections, such as imperfect competition and natural monopolies, occurrence of public goods, imperfect information, spillovers have also ecological scope. Moreover, the market inability to transform the need for a clean environment into the demand for it, incapability to shape socially optimal allocation and the level of utilization of natural goods and not generating mechanisms, that prevent and limit environmentally disadvantageous phenomena, force implementation of the legislation, that concern environmental protection and economy. Regulation might be performed through certain legal administrative or market economy instruments. Their choice is dependant on aiming at certain market imperfection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baumol W.J., Oates W.E., The Theory of Environmental Policy, Prentice-Hall, Englewood Clifs 1975, s. 17.
 2. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, H. Folmer, L. Gabel, H. Opschor (red.), Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 3. Fiedor B., Ochrona środowiska - ile rynku, ile państwa, [w:] A. Wojtyna (red.), Czy ekonomia nadąża za wyjaśnianiem rzeczywistości, t. 1, PTE, Warszawa 2001, s. 14-16.
 4. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 280-380.
 5. Fiedor B., Matysiak A., Rola państwa w ujęciu teorii trwałego rozwoju z punktu widzenia problemu międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, Wyd. AE, Katowice 2004, s. 62-63.
 6. Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna a zrównoważony rozwój, [w:] B. Poskrobko (red.), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007, s. 158-159.
 7. Fiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, PWE, Wrocław-Warszawa 1990.
 8. Fiedor B., Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce rynkowej - ujęcie normatywne a ekonomia polityczna regulacji, Studia Ekonomiczne 2003, nr 4, s. 297-310.
 9. Fiedor B., Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce rynkowej - ujęcie normatywne a ekonomia polityczna regulacji, [w:] S. Czaja (red.), Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 30, Wrocław 2003, s. 93-94.
 10. Graczyk A., Dostęp do informacji ekologicznej o środowisku w polskich regulacjach prawnych, [w:] S. Czaja (red.), Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 30, Wrocław 2003, s. 117-118.
 11. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005, s. 12-13.
 12. Jeżowski P., Związki ekonomii z ochroną środowiska, strony internetowe PESK, www.pesk.org.pl.
 13. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. AE, Wrocław 2006, s. 442.
 14. Meade J., External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation, Economic Journal 1952, No. 245, s. 54-67.
 15. Pearce D.W., Turner R.K., Economics of natural resources and the environment, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf 1990.
 16. Samuelson W.F., Marks S.G., Managerial Economics, wydanie polskie: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998, s. 598-599.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu