BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Emilia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Własność państwowa i prywatna a dostarczanie dóbr publicznych
State and Private Ownership and the Delivery of Public Goods
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 89-100
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Własność państwowa, Własność prywatna, Dobra publiczne, Równowaga gospodarcza
State ownership, Private property, Public goods, Economic equilibrium
Note
summ.
Abstract
Nauka ekonomii dopuszcza podział na dobra prywatne i dobra wspólne, których cechą charakterystyczną jest współposiadanie. Do tych właśnie dóbr zaliczane są często również dobra publiczne, stąd często wnioskuje się, iż państwo jest ich właścicielem. Przyglądając się jednak cechom, jakimi charakteryzują się dobra publiczne, warto zauważyć, że nie mówi się o problemie własności, a tym bardziej własności publicznej czyli państwowej. Artykuł ma na celu przybliżenie problemu rozdzielenia kwestii własności oraz kwestii dostarczania dóbr publicznych. Ponieważ mylne rozumienie wynika często już z samej definicji, w pierwszej części zostanie przedstawiona definicja dóbr publicznych. Następnie rozwinięty zostanie problem Pareto równowagi w gospodarce dóbr prywatnych i dóbr publicznych. Dzięki nim można zauważyć, jakie jest podejście ich autorów do kwestii własności dóbr publicznych. W trzeciej części przeanalizowane zostaną modele teoretycznych kombinacji pomiędzy własnością a dostarczaniem dóbr, o których mowa, po czym zostaną przedstawione liczne przykłady udowadniające z praktycznego punktu widzenia, możliwość współpracy dwóch sektorów w dostarczaniu również i dóbr publicznych. (fragment tekstu)

Economy leaves the possibility of division between private and collective goods The second ones are simply to be co-owned; and public goods are considered to be comprised in the second category. This is, hence, the reason to think that public goods should be owned and delivered by the government. In fact, looking into the theory of public goods in detail, one can see that it is not the proprietorship (any kind of them, especially public one) which is the characteristic. Hence the article is devoted to the problem of division between ownership and the delivery of public goods. Since the wrong understanding is often a result of definition, the first part of the article says about the one of public goods. Then, in the second chapter, one can read about models introducing Pareto optimality in economy of private and public goods. On this basis, it is well visible what authors of the models think about the question of public goods' ownership. Afterwards, comes the third chapter describing theoretical combinations between the ownership and delivery of public goods. This part is going to be followed by the set of real examples proving from the practical point of view the possibility of cooperation of the public and private sector in delivery of public goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Buchanan J.M., The Demand and Supply of Public Goods, Liberty Fund, Inc. Chicago 1999.
  2. Gajewska-Jedwabna A., Partnerstwo publiczno-prywatne, PricewaterhouseCoopers, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
  3. Giedrys W., Fatum nad garażami, Gazeta Wyborcza, dodatek toruński, 26.05.2006.
  4. Groves T., Ledyard J., Optimal Allocation of Public Goods: A Solution to "Free Rider" Problem; Econometrica 1977, No. 4, s. 783-810.
  5. Kaul J., Public Goods in the 21th Century, oryginalnie ukazał się jako Public Goods: Taking the Concept to the Twenty-first Century, [w:] D. Drache, The Market of the Public Domain, Routledge, London-New York 2001, s. 255-273.
  6. Samuelson P.A., Aspects of public Expenditure Theories, Review of Economics and Statistics 1958, Vol. 40, No. 4.
  7. Samuelson P.A., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, Review of Economics and Statistics 1955, Vol. 37, No. 4.
  8. Samuelson P.A.,The Pure Theory of Public Expenditures, Review of Economics and Statistics 1954, Vol. 36, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu