BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudła Janusz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Opodatkowanie korekcyjne i jego wpływ na wykonywanie praw własności
Corrective Tax and its Influence on the Performance of Property Rights
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 55-69
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Prawo własności, Opodatkowanie, Teoria opodatkowania
Property law, Taxation, Taxation theory
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule chciałbym skoncentrować się na wadach i zaletach opodatkowania korekcyjnego względem innych sposobów ograniczania wykonywania praw własności, ze szczególnym wskazaniem sytuacji, w których opodatkowanie to zawodzi i nie powinno być stosowane. Koncentruję się przy tym na wykonywaniu prawa posiadania, pomijając zagadnienia tranferu praw własności. Jak się wydaje, istotne znaczenie dla popularności zastosowania podatków korekcyjnych ma przerzucalność ciężaru opodatkowania (tzw. incydencja podatkowa) oraz pewne cechy procesu legislacyjnego, o których wspominam przy okazji komentowania wad opodatkowania korekcyjnego. Zaprezentowane w końcowej części artykułu argumenty mogą stanowić uzasadnienie rzadkiego stosowania podatku jako formy korekty niekorzystnych zachowań opodatkowanych, wbrew powszechnie przyjętemu w środowisku ekonomistów poglądowi o przewadze tego typu środka regulacji korzystania z praw własności nad innymi formami wpływu państwa na właścicieli. (fragment tekstu)

Property law utilization merely generates externalities, considered as non-pricing influence on other market individuals. However, the impact of externalities could be positive or negative it usually demands the corrective action undertaken by the authorities. One of the possibilities is introduction of corrective taxation moderating behavior of property-law-users. In the current paper I try to present the main theoretical reasons of corrective taxation ineffectiveness in stimulating proper utilization of the property law, despite their postulated theoretical superiority. In particular, I concentrate on the taxation of asset flow and delinquent responsibility as substitutes of correct taxes. I argue the very important but usually omitted aspect of the corrective taxes is their incidence on other participants of market. Only when the possibility to shifting the tax burden is limited, the corrective taxation can be superior to other forms of property law restriction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Aronsson T., Blomquist S., On environmental taxation under uncertainty, Research Papers in Economics RePEc, August 1999, No. 14.
  2. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006, s. 232.
  3. Kaplow L., Shavell S., On the superiority of corrective taxes to quantity regulation, American Law and Economics Review, January 2002, Vol. 4, No. 1, s. 1-17.
  4. Kolstad C., Ulen T., Johnson G., Ex Post Liability for Harm vs. Ex Ante Safety Regulation: Substitutes or Complements?, The American Economic Review, September 1990, Vol. 80, No. 4, s. 888-901.
  5. Mytton O., Gray A., Rayner M., Rutter H., Could targeted food taxes improve health?, Journal of Epidemiology and Community Health, August 2007, Vol. 61, s. 689-694.
  6. Ogus A., Corrective Taxes and Financial Impositions as Regulatory Instruments, The Modern Law Review 1998, Vol. 61, No. 6, s. 768.
  7. Polinsky M., Shavell S., Pigouvian taxation with administrative costs, Journal of Public Economics 1982, Vol. 19, s. 385-394.
  8. Shavell S., A Model of the Optimal Use of Liability and Safety Regulation, Rand Journal of Economics 1984, Vol. 15, No. 2, s. 271-280.
  9. Shavell S., Economic analysis of property law, NBER Working Paper 9695, roz. 7, www.nber.org/papers/w9695, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu