BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godłów-Legiędź Janina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Znaczenie teorematu Coase'a i idei kosztów transakcji w rozwoju ekonomii
The Importance of Coase's Theorem and the Idea of Transaction Costs in Economic Development
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 29-42
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Koszty transakcyjne, Koordynacja działalności gospodarczej, Ekonomia
Transaction cost, Coordination of economic activity, Economics
Note
summ.
Coase Ronald
Abstract
Coase przedstawił przedsiębiorstwa i rynki jako alternatywne sposoby koordynacji pociągające za sobą koszty. Odkrył tym samym koszty transakcji jako część ogólnych kosztów produkcji i kryterium wyboru mechanizmu koordynacji. W systemie opartym na wolności gospodarczej i konkurencji ustala się optimum planowania dokonującego się w firmach jako wynik porównywania kosztów koordynacji wewnątrz firmy i kosztów transakcyjnych związanych z wykorzystaniem rynku. (fragment tekstu)

Ronald Coase has paid the attention of the economic profession on the importance of social coordination in the economic system. He has attracted the attention of mainstream economics due to the controversial political conclusions of his famous Theorem and the paradoxical concept of the zero transaction costs world. In the present study, the focus is placed on the division of labour as the base of analysis of the zero transaction costs. From this point of view, the world of zero transaction costs can be found on Robinson Island. Previous discussions of the zero transaction costs have mostly focused on the perfect information assumption. When this postulate is pushed to its logical limits, a price mechanism doesn't exist and difficulties of central planning are disappearing. This interpretation is in line with the Hayekian interpretation of the market as the mechanism of discovering of knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Allen D.W., Transaction Costs, [w:] Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2000, s. 893.
 2. Coase R., Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics 1960, Vol. 3, s. 1-44.
 3. Coase R., The Firm, the Market and the Law, The University Chicago Press, Chicago-London 1990, s. 98, 140, 160.
 4. Coase R., The Institutional Structure of Production, The American Economic Review 1992, No. 4, s. 715.
 5. Coase R., The Nature of Firm, [w:] The Firm, the Market and the Law, The University Chicago Press, Chicago and London 1988, s. 33-55.
 6. Coase R., The Nature of Firm, Economica 1937, No. 4.
 7. Dollery B., New Institutional Economics and the Analysis of the Public Sector, Policy Studies Review 2001, No. 1.
 8. Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press 2000, s. 39-54.
 9. Hsiung B., Sailing Towards the Brave New World of Zero Transaction Costs, European Journal of Law and Economics 1999, No. 8, s. 153.
 10. Lives of the Laureates. Thirteen Nobel Economists, W. Breit, R.W. Spencer (red.), MIT Press, Cambridge-London 2002, s. 247-248.
 11. Medema S., Coase, Costs, and Coordination, Journal of Economic Issues 1996, No. 2, 573.
 12. Nobel laureate Ronald Coase on rights, resources, and regulation, wywiad z R. Coasem przeprowadzony przez T. Hazzleta w 1997 roku Reason Magazine, http://www.reason.com/news/show/30115.html (dostęp: 14.02.2008).
 13. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 47-52, 99.
 14. Schlafly A., The Coase Theorem: The Greatest Economic Insight of the 20th Century, Journal of American Physician and Surgeons 2007, No. 2, s. 45.
 15. Stigler G., The Theory of Price, Macmillan, New York 1966, s. 113, cyt. za: M. Butler, R. Garnett, Teaching the Coase Theorem: Are We getting It Right?, Atlantic Economic Journal 2003, No. 2, s. 135.
 16. Wang N., Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey, Ronald Coase Institute, s. 4, http://www.coase.org/workingpapers/wp-2.pdf dostęp: 20.04.2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu