BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rollnik-Sadowska Ewa (Bialystok University of Technology, Poland)
Title
The Selected Issues of Labour Market Policy in Germany - Implementation Possibilities in Poland
Source
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 1, s. 59-70, tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Law
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Reformy gospodarcze
Labour market, Unemployment, Economic reforms
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
The author in the article presents the conditionings and the main changes introduced through labour market reforms implemented in Germany since the activity of the Hartz Commission. There were presented the components of all four Hartz Reforms and the directions of its continuation after 2005. The aim of the publication is to determine, which of the German solutions are possible to implement in the Polish economic and social conditionings. The research method undertaken in that paper was the analysis of secondary data - both statistical as well as reports and publications connected with German labour market policy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boni M. (ed.), Polska 2030 - wyzwania rozwojowe, Warszawa 2009.
 2. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (08.07.2013).
 3. Germany Trade&Invest, Economic Overview Germany: Market, Productivity, Innovation, Issue 2013, Berlin 2012.
 4. Germany Trade&Invest, Investment Guide to Germany, Berlin 2013.
 5. Jacobi L., Kluve J., Before and after the Hartz reforms: the performance of active labour market policy in Germany, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Discussion, Paper No. 2100/2006.
 6. Karlson N., Lindberg H., Corporate cartels and challenges to European labour market models, "Revista Internacional de Organizaciones", No. 9/2012.
 7. Kemmerling A., Bruttel O., New politics in German labour market policy? The implications of the recent Hartz reforms for the German welfare state, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Discussion Paper SP I 101/2005.
 8. Nadolska J., Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współcze-snych Niemczech, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 9. Räisänen H., Alatalo J., Krüger Henriksen K., Israelsson T., Klinger S., Labour Market Reforms and Performance in Denmark, Germany, Sweden and Finland, Employment and Entrepreneurship 19/2012, Ministry of Employment and the Economy, Helsinki 2012.
 10. Smandek I.M., Nagel K., Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 11. Szylko-Skoczny M., Zmiana podejścia do polityki rynku pracy w RFN - reformy Hartza, [in]: L.K. Gilejko, B. Błaszczyk (ed.), Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie, Pułtusk 2008.
 12. The Federal Employment Agency, http://www.arbeitsagentur.de (12.07.2013).
 13. Wiśniewski Z., Niektóre aspekty polityki zatrudnienia i rynku pracy w Unii Europejskiej. Benchmarking w polityce rynku pracy, [in]: J. Orczyk (ed.), Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.005
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu