BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśniak Dorota (Uniwersytet Gdański)
Title
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako gwarant stabilizacji systemu ubezpieczeń gospodarczych
Insurance Guarantee Fund As Warrant of Stability on the Market of Economic Insurance
Source
Ekonomia i Prawo, 2005, t. 1, s. 323-338
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia gospodarcze, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Insurance market, Business insurance, Insurance company
Note
summ.
Abstract
Autorka koncentruje swoją uwagę na Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym jako gwarancie stabilizacji systemu ubezpieczeń gospodarczych. Dążenie do ograniczania rozmiarów oraz ilości zakłóceń w systemie finansowym stanowi cel instytucji bezpieczeństwa finansowego. Powołanie tego rodzaju instytucji o charakterze publicznoprawnym jest konsekwencją tego, iż mechanizmy rynkowe nie zawsze są w stanie zapewnić bezpieczny i sprawny przebieg płatności, a z drugiej strony skutki niewypłacalności jednego z podmiotów na rynku ubezpieczeniowym przenoszą się w mniejszym bądź większym stopniu na pozostałych. (fragment tekstu)

The Insurance Guarantee Fund is one of the most important institutions which constitutes the system of insurance protection. The present article deals with the possibility of acknowledgement of Insurance Guarantee Fund as the institution of safety net, which fulfils similar functions on the insurance market as the institution of deposit guarantees (e.g. Bank Guarantee Fund in Poland). A serious limitation of access to the Fund resources to a narrow group of people who are entitled to vindicate claims from insurers account for the fact that the role of this institution as a warrant of stability on insurance market diminishes. There is a perceptible disproportion between the real possibilities of commitment of Insurance Guarantee Fund in time of insolvencies of insurers and the possibilities of banks seeking financial support of institutions which guarantee deposits. It shows difference between the two segments of financial market, which continue to exist. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Jurkowska A., Prawo bankowe, [w:] Z. Brodecki (red.), Finanse. Acquis communautaire, Warszawa 2004, s. 260-265.
  2. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2002, s. 114.
  3. Kowalewski E., Sangowski T., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 331.
  4. Lissowska M., Jakość instytucji rynkowych a gospodarowanie w mikroskali w toku transformacji, Working Papers nr 23, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000, s. 8.
  5. Maśniak D., Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, [w:] Z. Brodecki, M. Serwach (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Kraków 2005, s. 944.
  6. Raport o stabilności systemu finansowego, czerwiec 2001 - grudzień 2002, NBP, Warszawa 2003.
  7. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia, z. 173, Warszawa 2004, s. 6.
  8. Wolińska B. [w:] Prawo ubezpieczeń, ustawy z komentarzem, S. Rogowski (red.), Warszawa 2004, s. 397.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu