BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Klimczak Mikołaj (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii
The Concept of Institution in Law and in Economics
Source
Ekonomia i Prawo, 2005, t. 1, s. 73-86, rys., tab.
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Instytucje, Ekonomia, Prawo
Institutions, Economics, Law
Note
summ.
Abstract
Pojęcie "instytucja" wykorzystywane jest w wielu dziedzinach nauki; dodatkowo używane jest także w języku potocznym. Powstają w związku z tym problemy z definiowaniem instytucji w różnych ujęciach. Niejednokrotnie znaczenia te przenikają się i trudno określić ich zasięg tematyczny, co dodatkowo powiększa trudności związane z właściwym rozumieniem instytucji w różnych naukach. Najwięcej nieporozumień wynika z różnego definiowania instytucji w prawie (co dodatkowo potęgowane jest przez używanie tego słowo w języku potocznym). Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie pojęcia "instytucja" w tych właśnie dwóch ujęciach i uporządkowanie aktualnej wiedzy na ten temat. (fragment tekstu)

Definitions of institution in various sciences are different from each other. Especially it is a case with law and economics (mainly institutional economics). This paper is aimed to give a thorough examination of existing definitions of institutions in both sciences. Moreover, it compares them with each other and also gives an impression of colloquial meaning of "institution" and its influence on ones perception of this concept. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J., Essays in the Theory of Risk-Bearing, North-Holland, Amsterdam 1970, s. 224.
 2. Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Michigan 1997, s. 6-7.
 3. Coleman J.S., Constructed Organization, First Principles, Journal of Law, Economics and Organization 1991, No. 7.
 4. Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1971, s. 99.
 5. Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań 1997.
 6. Hayek F.A., Law, Legislation and Liberty, vol. 1, University of Chicago Press, Chicago 1973.
 7. Williamson O., Economic Institutions: Spontaneous and Intentional Governance, Journal of Law, Economics and Organization, 1991, No. 7.
 8. Hodgson G.M., Economics and Institutions, Polity Press, Cambridge-Oxford 1996, s. 53-72.
 9. Hodgson G.M., Institutional economics, [w:] M. Warner (ed.), International Encyclopedia of Business and Management, Routledge, London-New York 1996, s. 2175.
 10. Hurwicz L., Different Approaches to the Economic Analysis of Institutions: Concluding Remarks, [w:] E.G. Furubotn, R. Richter, The New Institutional Economics, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1984, s. 363-365.
 11. Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 200.
 12. Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1975, s. 263.
 13. Nooteboom B., Trust, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2002, s. 32.
 14. North D.C., Economic Performance through Time, American Economic Review, 1994, No. 84.
 15. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 239.
 16. North D.C., Transaction Costs, Institutions and Economic History, [w:] E.G. Furubotn, R. Richter (eds.), The New Institutional Economics, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1984, s. 204.
 17. Ostrom E., Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 51.
 18. Petrażycki L., Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1960, s. 9.
 19. Sztompka P., Socjologa, Znak, Kraków 2002, s. 285.
 20. Taubenschlag R., Kozubski W., Historia i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1945, s. 31.
 21. Turner J.H., Socjologa, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań 1998, s. 146.
 22. Veblen T., The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays, BW Huebsch, New York 1919, s. 239.
 23. von Schmoller G., Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Duncker und Humbloc, Leipzig 1900.
 24. Williamson O., Market and Hierarchies: Analysis and Anti-Trust Implications: A Study in the Economics of Organization, The Free Press, New York 1975.
 25. Williamson O., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, Macmillan, London 1985.
 26. Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 74.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu