BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubiszak Barbara (Apator S.A.), Niedźwiecki Janusz (Apator S.A.)
Title
Apator S.A. - bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Apator S.A. - Safety of Economic Turnover
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 559-563
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Obrót gospodarczy, Bezpieczeństwo transakcji, Należności
Economic turnover, Transaction safety, Receivables
Note
summ.
Company
Apator S.A.
Abstract
Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w ostatnich piętnastu latach było, obok utrzymania pozycji rynkowej, restrukturyzacji kosztowej i prac rozwojowych jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stanęło kierownictwo Apatora. Na początku lat dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwo praktycznie straciło swój najważniejszy rynek - Związek Radziecki (55% ogółu przychodów), co zmusiło Firmę do poszukiwania nowych odbiorców i nowych produktów. Działania te nałożyły się na ogólnokrajowe problemy związane z hiperinflacją, recesją gospodarczą i mnogością nowych, nieznanych wcześniej podmiotów gospodarczych. Dla uzupełnienia obrazu "grozy" należy dodać jeszcze, że tradycyjnie apatorowskim rynkiem było górnictwo węgla kamiennego, które zostało wyjęte "spod klosza" i rzucone na uwalniający się rynek. W takich warunkach prowadzenie biznesu stało się podobne do "chodzenia po polu minowym". (fragment tekstu)

The safety of money turnover has been of the most important goals of Apator S.A. during last fifteen years. The company has achieved it by: proper informatic system implementation (BaaN), incentive system for salesmen, buyers selection, transaction security (letter of credit, bill of exchange), credit limitation for buyers, prepayment system, vindication improvement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu