BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heller Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Dostosowania instytucjonalne do członkostwa w Unii Europejskiej
Institutional Adjustment to the European Union Membership
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 523-541
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Zmiany instytucjonalne, Instytucjonalizm
Poland's economic integration with the EU, Institutional changes, Institutional economics
Note
summ.
Abstract
W prezentowanym opracowaniu zmiany te rozumiemy jako dostosowanie organizacji szczebla centralnego (rządowego) oraz regionalnego i lokalnego, czyli najczęściej samorządowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pod tym względem, podjęto próbę ukazania właśnie tych zmian, w wybranych dziedzinach na szczeblu centralnym oraz w obrębie działań Urzędu Miejskiego w Elblągu. Celem tych inicjatyw było dostosowanie strukturalne oraz funkcjonalne na szczeblu centralnym oraz samorządowym (lokalnym) do aktywnego wykorzystania naszego uczestnictwa w strukturach europejskich. (fragment tekstu)

Poland's preparation for the membership and then entry to the European Union and an active participation in its structures are the main factors that have determined and will still determine changes and adjustments in the institutional area. Before starting the research it was assumed that changes on a local level are part of institutional adjustments on the state level. The aim of this work is a general identification of these adjustments on the central level and on the level of local government, with the example of the city of Elbląg. Adjustments in five areas on the central level, which are directly connected with economic activity, are presented in this work. A total amount of local governments' investments and their institutional background on a city level is given here. The whole work ends with a summary and conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Hardt Ł., Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa nr 1-2, SGH, Warszawa 2005.
 2. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Polska na drodze do Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - program Phare, Warszawa 1997.
 3. Listkiewicz S., Próba estymacji wpływu funduszy strukturalnych na wzrost gospodarczy w Polsce, Gospodarka Narodowa nr 1-2, SGH, Warszawa 2005.
 4. Marody M., Wilkin J., Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. MSAP AE w Krakowie, Kraków 2002.
 5. Perkowski M., Integracja europejska, wprowadzenie, LexisNexis, Warszawa 2002.
 6. Program rozwoju Elbląga, wieloletni plan inwestycyjny na lata 2004-2008, Prezydent Miasta, Elbląg 2003.
 7. Szczepaniak A., Ocena procesu pozyskiwania środków z programu SAPARD przez samorząd terytorialny województwa warmińsko-mazurskiego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4, IERIGŻ, Warszawa 2004.
 8. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Raport z realizacji w 2001 roku Narodowego Programu Przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 9. Wilkin J. (red.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, WNE UW, Warszawa 2004.
 10. Wilkin J., Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, WNE UW, Warszawa 2003.
 11. Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu