BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chalecka Kinga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zmiany w działalności sektora energetycznego w Polsce
Changes in the Activity of Energy Sector in Poland
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 399-406
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Gospodarka energetyczna, Polityka energetyczna, Prawo energetyczne, Restrukturyzacja sektora energetyki
Energy economics, Energy policy, Energy law, Energetics sector restructuring
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podjęte przez kolejne polskie rządy prace nad reformą sektora energetycznego w zakresie ustanowienia spójnego prawa energetycznego oraz dalsze plany rozwoju tego strategicznego sektora. Porównano także prowadzoną politykę energetyczną w Polsce i Unii Europejskiej pod względem stawianych celów i zadań badawczych oraz podmiotów biorących udział w procesie tworzenia tej polityki. Podsumowano również kontynuację prac polskiego rządu z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. (fragment tekstu)

In recent years the connection between business and environment has been increasingly more important. The use of energy resources must take into consideration the principle of rationalization and saving. Therefore, individual countries, such as Poland, undertake actions aimed at seeking new opportunities for development in the power industry. In this paper the author presents works undertaken in order to reform the energy sector, in particular to introduce a coherent energy law - and further development plan for the power industry in Poland. A comparison of Poland's energy policy to the EU's one is made in respect of goals and research tasks as well as subjects which take part in the creation of this policy. The author also has summed up the continuation of work in the area of assuring energy security in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Demonopolizacja i prywatyzacja elektroenergetyki, dokument Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu