BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska-Kapuścińska Wiesława (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Ocena realizacji polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego
Assessment of the Realization of National Bank of Poland's Monetary Policy
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 229-251, tab.
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Reformy gospodarcze, Polityka pieniężna, Instrumenty polityki pieniężnej, Stopa inflacji
Economic reforms, Monetary policy, Monetary policy instruments, Inflation rates
Note
summ.
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Autorka zajmuje się analizą instytucjonalnych podstaw polityki pieniężnej w Polsce w latach 1990-2004 oraz jej oceną. Ocenę polityki pieniężnej przedstawiono w dwóch charakterystycznych okresach, wynikających z ewolucji jej instytucjonalnych podstaw. Przekształcenia następowały także w zakresie celów, strategii oraz instrumentów tejże polityki. (fragment tekstu)

The monetary policy of NBP realized in 1990-2004 changed deeply. On the one hand the changes were institutional, on the other they concerned modifications of the shape of monetary policy, either in its goals and strategies or in its instruments. Among the institutional changes the most significant were the changes of the acts on banking, made in 1989, 1992, 1997 and in 2001. Due to those changes, the realization of the monetary policy in Poland shall be assessed in two characteristic periods, differing in qualitative features: 1990-1997 and 1998-2004. At the beginning the monetary policy, in traditional terms, was realized in accordance with the hierarchic structure of goals, the so-called triad of goals. Later, after coming into force of a new Act on Banking (1997) and the appearing of the possibility to join the European Union, the monetary policy started to be realized according to the BCI conception. This paper deals with the critical analysis of the monetary policy realized in existing surrounding in both mentioned periods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Christoffersen P., Wescott R., Is Poland ready for inflation targeting?, IMF Working Paper, March 1999.
 2. Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 3. Kostro E., Zmiana ustawodawstwa bankowego, Bank i Kredyt 1990, nr 4-5.
 4. Lis M., Cel inflacyjny w polityce pieniężnej NBP w latach 90., [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek finansowy. Debiuty ekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 5. Osiński J., Polityka pieniężna NBP w okresie 1993-1997. Doświadczenia i możliwość wykorzystania w przyszłości wniosków z nich płynących, NBP, Departament Analiz i Badań, Warszawa 1999.
 6. Polański Z., Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90.: bieżące problemy i strategiczne wyzwania, Materiały i Studia nr 72, NBP, Warszawa 1998.
 7. Polański Z., Przemiana i ciągłość: refleksje o polskiej polityce pieniężnej okresie piętnastolecia transformacji ustrojowej, dodatek: Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z, Bank i Kredyt 2004, nr 2.
 8. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 roku, NBP, Warszawa 1999.
 9. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 roku, RPP, NBP, Warszawa 2000.
 10. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 roku, RPP, NBP, Warszawa 2002.
 11. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 roku, RPP, NBP, Warszawa 2003.
 12. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 roku, RPP, NBP, Warszawa 2004.
 13. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 14. . System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 15. Szpunar P., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 16. Szpunar P., Skuteczna strategia polityki pieniężnej w małej gospodarce otwartej - wybór dla Polski, Bank i Kredyt 2000, nr 7-8.
 17. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa 1998.
 18. Urbańska A., Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, Materiały i Studia 148, NBP, Warszawa 2002.
 19. Założenia polityki pieniężnej na 2000 rok, RPP, NBP, Warszawa 1999.
 20. Założenia polityki pieniężnej na 2001 rok, RPP, NBP, Warszawa 2000.
 21. Założenia polityki pieniężnej na 2002 rok, RPP, NBP, Warszawa 2001.
 22. Założenia polityki pieniężnej na 2003 rok, RPP, NBP, Warszawa 2002.
 23. Założenia polityki pieniężnej na 2004 rok, RPP, NBP, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu