BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczęsny Wiesław (Uniwersytet Warszawski)
Title
Czy nadal aktualne jest prawo Wagnera?
Is Wagner Law Still Valid?
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 177-187, tab.
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Teoria przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Integracja gospodarcza
History of economic thought, Enterprise theory, Enterprise environment, Economic integration
Note
summ.
Abstract
Celem podjętych rozważań jest zwrócenie uwagi na ewolucję potrzeb zbiorowych we współczesnej gospodarce i jej przyczyny. Podjęte rozważania skłaniają autora do postawienia tezy, że prawidłowości zaobserwowane przez Adolfa Wagnera i opisane w jego podstawowym dziele Finanzwissenschaft są nadal aktualne. (fragment tekstu)

The article refers to the Wagner's principle, known in the economic literature as a law of growing general government outlays, which was formulated in the end of the 19th century. The author has asked if the Wagner's principle is present in the contemporary national economy. The first part of this article presents some elements of business enterprises theory which point to the market environment's role for enterprise development. In the next parts, the author presents the features of non-market environment identified with a national institution and its agenda. Than he analyses the scale of public consumption on the basis of the general government outlays in the EU. The last part entitled "The Integration Process and Public Needs" is the conclusion of this article: it presents the thesis, that successive public needs appear with the integration and global processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Czerwińska E., Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami, Prace AE w Katowicach, Katowice 1995.
 2. Davie B.F., Duncombe B.F., Public Finance, New York 1972.
 3. Davis M., Goodwill Accounting, Journal of Accountancy, June 1992.
 4. Eckstein O., Public Finance, New Jersey 1973.
 5. Gaudemet P.M., Finanse publiczne, Warszawa 1990.
 6. Gruszecki T., Niejasności wokół przedsiębiorstwa, [w:] Jedna czy wiele teorii przedsiębiorstwa, PTE, Warszawa 1966.
 7. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1993.
 8. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, Warszawa 1996.
 9. Kuznets S., Wzrost gospodarczy. Produkt i struktura produkcji, Warszawa 1967.
 10. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, mat. IRiSS, Warszawa 1996.
 11. Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, Warszawa 1992.
 12. Nasiłowski M., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998.
 13. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Warszawa 1996.
 14. Semkow J., Śladami wielkich ekonomistów, Warszawa 1988.
 15. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Warszawa 1981.
 16. Wagner A., Finanzwissenschaft, t. 1, Leipzig 1877.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu