BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kietliński Krzysztof (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Moralna ocena procentów, odsetek i lichwy w działalności finansowej
The Moral Evaluation of Percentages, Interests and Usuary in the Finance Activities
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 161-173
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Lichwa, Kredyt, Historia
Usury, Credit, History
Note
summ.
Abstract
Autor zajmuje się moralną oceną procentów, odsetek i lichwy w działalności finansowej. Ocena ta dokonana została z perspektywy katolickiej nauki społecznej. W końcu XIX wieku A. Wagner w oparciu o obserwację szybszego wzrostu potrzeb zbiorowych od indywidualnych, sformułował prawo stałego wzrostu wydatków publicznych. (fragment tekstu)

The question of percentages, interests and usuary are mainly connected with the using of money. Money constitutes a fundamental element of the economic and social life, for financial transactions it is not only the basis in trade exchange and enterprise activities, but it also influences the way of functioning of the state and society. "We deal with financial activity which nowadays acquired importance and value never noted before and is characterized not only by significance but also by complexity, diversity and involving problems". Money as a means of exchanging goods creates a great deal of occasions for corrupt practices. It is a generally known fact that money is neither good nor bad - it is morally indifferent, but the way of making and using it comes under moral evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Baron A., Pietras H. (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. II, Kraków 2003.
 2. Bowden J.H., Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Warszawa 2002.
 3. Greco Th.H., Pieniądz i dług. Rozwiązanie globalnego kryzysu, http//www.barter.org.pl.
 4. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996, nr 19.
 5. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 2003.
 6. Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Kraków 2005.
 7. Kowalik F., Wiara i pieniądze, Forbes 2005, nr 5.
 8. Léon P., Le précapitalisme médiéval, [w:] Léon P., Histoire économique et sociale du monde, t. I, Paris 1977.
 9. Minus P.M., Etyka w biznesie, Warszawa 1998.
 10. Pietrucha J., Instytucje nieformalne porządku pieniężnego, [w:] S. Patrycki (red.), Religia a gospodarka, t. I, Lublin 2005.
 11. Solomon R.C., Etyka biznesu, [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2002.
 12. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, przeł. P. Łuków, Warszawa 1998.
 13. Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna 2, 2 qu. LXXVIII a.1, [w:] A. Doboszyński, Ekonomia miłosierdzia, Warszawa 1995.
 14. Tchórzewski J., Odzyskiwanie długów jest z natury moralne, Forbes 2005, nr 5.
 15. Tettamanzi D., Orientacje moralne w dziedzinie finansów, Społeczeństwo 2004, nr 3.
 16. Weber M., Gospodarstwo i społeczeństwo, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu