BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Społeczna gospodarka rynkowa - pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja?
Social Market Economy : A Pleonasm Or Useful Concept?
Source
Ekonomia i Prawo, 2006, t. 2, s. 75-91, tab.
Issue title
Ład instytucjonalny w gospodarce
Keyword
Gospodarka rynkowa, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Kapitalizm, Neoliberalizm
Market economy, Social market economy, Capitalism, Neoliberalism
Note
summ.
Abstract
Autorka dowodzi, że jakkolwiek model społecznej gospodarki rynkowej jest konstytucyjnie uznanym modelem ustroju społeczno-gospodarczego w Polsce, to brak jasności co do jego istoty. Postawiona zostaje teza, że w warunkach współczesnej gospodarki poddanej zarówno procesom globalizacyjnym, jak i bezprecedensowo dynamicznym przemianom, model ten daje szanse na stworzenie trwałych podstaw harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego. (fragment tekstu)

The concept of the social market economy is not only an important one in Poland (and certainly not only in this country) but at the same time it is hardly recognizable and made popular. This concept is frequently misunderstood and identified with the socialist social policy of redistribution. Even in encyclopedias this term is wrongly defined as a synonym of state interventionism. This concept is identified with a well-developed welfare state and associated with huge social expenditures. Misunderstandings in the interpretation of the term take place and persist in spite of the fact that the Polish Constitution has recognised the model of the social market economy. If we recognise that the penetration of economic models in times of globalisation is unavoidable, it is legitimate not just to contrast the models but to find ways how to streamline this penetration to optimise the economic and social usefulness, i.e. how to promote continuous and sustainable development, on the local and global scale; and this in turn requires an adequate harmony of economic and social goals. Only future will show to what extent the ideas of the social market economy may facilitate reaching such harmony. It still is an open question. However, one may definitely claim that in the conditions of the knowledge-based society the usefulness of these ideas increases along with the necessity of sustainable development and of strengthening the idea of humano-centrism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Kraków1994.
 2. Balcerowicz L., Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 3. Erhard L., Wohlstand für Alle, R. I: Der rote Faden, wyd. 6, Bonn 1964.
 4. Eucken W., Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen 1990.
 5. Fukujama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
 6. Hampden-Turner C., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1998.
 7. Karczmarek T., Pysz W., Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, ISP PAN, Warszawa 2004.
 8. Kieżun W., Pięć lat seminarium Krytycznej Teorii Organizacji. Analiza dorobku i perspektywy rozwoju, Master, of Business Administration, Pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 9. Kloten N., Makroökonomische Stabilisierungspolitik - Erhards Positionen und Vorbehalte, ,[w:] H. F. Wünsche (red.), Soziale Marktwirtschaft als historische Weichenstellung, Bonn 1997.
 10. . Kowalik T., Społeczna gospodarka rynkowa - dekoracja czy program działania? (referat na konferencję RN ZK PTE, 7 marca 2002).
 11. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 12. Koźmiński A., Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, [w:] J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska (red.), Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm?, Raport nr 22, RSSG, Warszawa 2003.
 13. Mączyńska E., Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Pułapki modelowe, [w:] Polska transformacja. Sukcesy i bariery, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 14. Mączyńska E., Pysz P. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003.
 15. Pysz P., Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej (referat przygotowany na konferencję PTE w Warszawie nt. Społecznej gospodarki rynkowej, kwiecień 2004.).
 16. Sartre P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Wyd. Spectrum, Warszawa 1998.
 17. Staniszkis J., Władza globalizacji, Wyd. Scholar, Warszawa 2003.
 18. Szomburg J., Czy gospodarka UE będzie się rozwijać?, http://www.pfsl.pl/news.php?id=165, 2003.09.09.
 19. Wünsche H.F., Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej - lekcja ekonomii politycznej w ujęciu Ludwiga Erharda, [w:] J. Małkowski (red.), Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, PTE, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu