BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wertykalna segregacja płciowa w teoriach ekonomicznych na przykładzie państw Unii Europejskiej
Vertical Gender Segregation in the Economic Theories within the European Union
Source
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 425-439, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Dyskryminacja kobiet, Rynek pracy, Kobieta
Women's discrimination, Labour market, Woman
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i uporządkowanie determinant wertykalnej segregacji płciowej w sferze pracy zawodowej opisanych w teoriach ekonomicznych oraz ocena stopnia wertykalnej segregacji płciowej w państwach Unii Europejskiej. Do celu głównego przyporządkowano 3 zadania badawcze, a mianowicie: wskazanie determinant segregacji wertykalnej występujących w teoriach ekonomicznych, analizę wysokości wskaźnika wertykalnej segregacji płciowej w państwach Unii Europejskiej oraz analizę wysokości wskaźnika relacyjnego wertykalnej segregacji płciowej w państwach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to describe and organise the determinants of vertical gender segregation in the workplace described in the economic theories as well as to evaluate vertical gender segregation in Member States. In order to achieve the said objective, three tasks were performed, namely: showing determinants of vertical gender segregation in the economic theories, analysing the index of vertical gender segregation in Member States and analysing the level of relational index of gender segregation in the European Union. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergman B.R., The Effect on White Incomes of Discrimination in Employment, "Journal of Political Economy" vol. 79 no. 2/ 1971, s. 294-313, http://dx.doi.org/10.1086/259744.
 2. Doeringer P., Piore M., Internal Labor Markets and Manpower Analysis, D.C. Heath, Lexington Mass. 1971.
 3. Edgeworth F.Y., Equal pay to men and women for equal work, "Economic Journal" nr 32/1922, s. 431-457, http://dx.doi.org/10.2307/2223426.
 4. England P., Wage Appreciation and Depreciation: A Test of Neoclassical Economic Explanations of Occupational Sex Segregation, "Social Forces" nr 3 (62)/1984, s. 50-75, http://dx.doi.org/10.2307/2578708.
 5. Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2007.
 6. Kallenberg A.L., Sorensen K., The Socjology of Labor Markets, "Annual Review of Socjology" nr 5/1979, s. 351-379.
 7. Loveridge R., Mok A.L., Theories of Labour Market Segmentation. A Critique, Martinus Nijhof, Hague - Boston - London 1979.
 8. Morse D., The Peripheral Worker, Columbia University Press, London 1969.
 9. Piore M., The Dual Labor Market. Theory and Applications, [w:] R. Barringer, S.H. Beer (red.), The State and the Poor, Winthrop, Cambridge Mass 1970.
 10. Piore M.J., Notes for Theory of Labor Market Stratification, [w]: R.C. Edwards, M. Reich, D.M. Gordon (red.), Labor Market Segmentation, D.C. Heath, Lexington Mass. 1975.
 11. Polachek S., Occupational Segregation among Women: Theory, Evidence and a Prognosis, [w]: C. Lloyd (red.), Women in the Labor Market, Columbia University Press, Columbia 1979.
 12. Reszke I., Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, IFIS PAN, Warszawa 1991.
 13. Sloane P.J., Sex Differentials: Structure, Stability and Change, [w]: N. Gregory, W. Thomson (red.) A Portrait of Pay 1970-1982: An Analysis of the New Earnings Survey, Clarendon, Oxford 1990.
 14. Zellner H., The Determinants of Occupational Segregation, [w]: C. Lloyd (red.), Sex, Discrimination and the Division of Labor, Columbia University Press, Columbia 1975.
 15. Zwiech P., Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, "Polityka Społeczna" nr 4/2011.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.032
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu