BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziarko-Siwek Urszula (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zmiany prawne na rynku publicznym i ich możliwy wpływ na rozwój rynku giełdowego
Legal Changes on the Public Market and Their Possible Influence on the Stock-Exchange Market Development
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 329-340
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda, Regulacje prawne, Rynek publiczny
Capital market, Stock exchange, Legal regulations, Public market
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na istotne zmiany, które zaobserwowano na polskim rynku kapitałowym w obszarze legislacyjnym. Nowelizacje oraz wprowadzane w życie nowe akty prawne, a przede wszystkim liberalizacja części przepisów powinna wpływać pozytywnie na rozwój rynku regulowanego. Na tle przemian prawnych przeprowadzonych w Polsce, w artykule opisano najważniejsze tendencje świadczące o rozwoju rynku giełdowego. (fragment tekstu)

Last year the Polish public capital market was characterised by lots of changes. These changes were connected specially with the fast development of the Polish stock market and of course with changes in the Polish law. This was mostly a result of adopting to EU requirements. The main goal of this paper is to present reasons that will cause further development of the Polish capital market in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Muciński E., Czeski olbrzym na GPW, Rzeczpospolita 24.10.2006.
  2. Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku, KPWiG 2005 r.
  3. Polski Rynek Kapitałowy 1991-2006, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, wrzesień 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu