BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polszakiewicz Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Niespójny czworokąt rozwiązań systemowych w Polskiej polityce stabilizacyjnej
An Inconsistent Quadrangle of System-Solutions in the Polish Stabilisation Policy
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 295-305
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Polityka stabilizacyjna, Rozwój gospodarczy, Inwestycje zagraniczne, Równowaga gospodarcza, Zwalczanie inflacji
Stabilisation policy, Economic development, Foreign investment, Economic equilibrium, Fighting against inflation
Note
summ.
Abstract
Polityka stabilizacyjna jest polityką równoważenia wewnętrznego i zewnętrznego gospodarki. Oba rodzaje równowag oddziałują na siebie, przy czym przyjęte rozwiązania w zakresie stopnia zewnętrznego otwarcia gospodarki oraz systemu kursu walutowego, determinują skuteczność instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej. Celem opracowania jest analiza wyborów, jakich dokonywano, realizując politykę tłumienia inflacji w Polsce w warunkach dylematów, jakie wynikają z czworokąta niespójnych rozwiązań systemowych. (fragment tekstu)

The requirements set by the inconsistent quadrangle of system solutions in the Polish stabilization policy were met as follows: In the first half of the nineties, transactions with foreign countries were liberalised, with the exception of the short-term capital circulation. Due to that, it was possible to combine the exchange rate control with the money supply control. In the second half of the nineties, the gradual surrendering of restrictions in short-term capital circulation was accompanied by a growth in the implementation costs of the anti-inflation stabilisation policy and by a deepening external instability. In 2000, it was decided to surrender the exchange rate control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka pieniężna a polityka fiskalna, Bank i Kredyt 2000.
 2. Małecki W., Aktualne problemy zarządzania publicznym długiem zagranicznym Polski, Studia Finansowe 2003.
 3. Markiewicz M., Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację, Bank i Kredyt 1998.
 4. Pietrzak E., Wymienialność złotego, Biblioteka Menedżera i Bankowca 1996, Warszawa.
 5. Polszakiewicz B., Otwieranie się polskiej gospodarki w latach 90, Ekonomista 2000, nr 2.
 6. Rosati D., Dylematy polityki pieniężnej w warunkach swobody przepływu kapitału, Bank i Kredyt 1999.
 7. Sławiński A., Finansowanie deficytu w obrotach bieżących, Ekonomista 1999.
 8. Sławiński A., Liberalizacja dewizowa a rozwój krajowego rynku finansowego, Studia Finansowe 2003, nr 64.
 9. Szczepańska O., Tymoczko D. Liberalizacja przepływów walutowych w Polsce i jej konsekwencje, Bank i Kredyt 1999, nr 4.
 10. Wernik A., Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski, materiały na VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, PTE, Warszawa.
 11. Wernik A., Piąty projekt, Gazeta Bankowa 2001, nr 49.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu