BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerzak Adam P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Analiza zakresu operacyjnej kontroli państwa nad gospodarką w krajach Unii Europejskiej
The Analysis of the Extent of Operational State Control in the European Union Countries
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 243-257
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Analiza wielowymiarowa, Rozwój gospodarczy państwa
States' role in economy, Multi-dimensional analysis, Economic development of the country
Note
summ.
Abstract
Ta praca stanowi szerokie badanie uwzględniające następujące czynniki wpływające na poziom wolności gospodarczej: rozmiary rządu, jakość systemu instytucjonalnego, stopień rozwoju oraz ograniczenia na rynkach finansowych i otwartość gospodarki. Tymczasem znalezienie opracowań prezentujących badania empiryczne poświęcone mierzeniu zakresu operacyjnej kontroli państwa w gospodarce jest relatywnie trudne. Tym samym celem artykułu jest próba przeprowadzenia analizy zakresu operacyjnej kontroli państwa nad gospodarką w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz ukazania ewentualnego związku pomiędzy operacyjną aktywnością państwa w sferze gospodarczej a dynamiką wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)

The presented empirical analysis concerns an operational control of government over the economy in the European Union and it touches the relation between the operational economic activity of government and the dynamics of economic growth. In case of contemporary highly developed economies every government can utilise a wide range of fiscal instruments that can influence an economic process in the short term. As a result, the operational control of government over economy should be treated as a complex phenomenon. Thus, in case of international comparisons some tools of multidimensional analysis can be applied to measure it. In the presented study a synthetic measure of development was applied, as it enables to verify an extent of the operational economic activity of government in every country, to build a rating of the countries and to classify the countries into created typological groups. The results of the empirical study show that the countries with high operational government control over economy tend to have lower dynamics of economic growth than the countries with a low short term economical activity of government. The economies that were classified as the countries with low operational economic control of government in the year 2004 obtained almost twice as high dynamics of GDP growth as the countries that were classified to the groups with middle, higher and the highest extant of economic control of government. As a result, it can be stated that the presented empirical study conveys an important contribution in favour of a notion that the operational control of government over economy is currently getting less effective in supporting an economic welfare of societies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alesina A., The Political Economy of the Budget Surplus in the U.S., Journal of Economic Perspectives 2000.
 2. Bieńkowski W., Globalization, Integration and Government's Competitiveness Policy, Optimum - Economic Studies 2004.
 3. Europe in figures, Eurostat Yearbook 2005, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2005.
 4. Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Kraków 1992.
 5. Gwartney J., Lawson R.S., Easterly W., Economic Freedom of the World 2006 Annual Report, The Fraser Institute, Vancouver 2006.
 6. Hockuba Z., Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu, [w:] A. Wojtyna (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości, t. I, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 7. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyka ujęcia anty etaty stycznego, Ekonomista 2002.
 10. Statystyczne metody analizy danych, 1998, W. Ostasiewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 11. Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1996.
 12. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, A. Zeliaś (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 13. Tanzi V., Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, Materiały i Studia, Zeszyt nr 204, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 14. Tanzi V., The Role of the State and the Quality of the Public Sector, IMF Working Paper 2000, WP/00/36.
 15. Tanzi W., Globalization, Technological Developments, and the Work of Fiscal Termites, IMF Working Paper 2000, WP/00/181.
 16. Taylor J.B., Monetary Policy and The Long Boom, Federal Reserve Bank of ST, Louis Review 1999.
 17. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 18. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu