BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowski Rafał M. (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Kuśmierczyk Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wytwarzanie dóbr publicznych a problem "jazdy na gapę"
Production of Public Goods and the Free-Riding Problem
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 163-184
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Dobra publiczne, Ekonomia neoklasyczna, Badania empiryczne, Finansowanie dóbr publicznych
Public goods, Neoclassical economy, Empirical researches, Financing of public goods
Note
summ.
Abstract
Zjawisko "jazdy na gapę" (ang. free riding) skupia uwagę ekonomistów, ponieważ jego występowanie prowadzi do istotnych błędów w optymalizacyjnym działaniu koordynacji rynkowej w zakresie wytwarzania i alokacji dóbr publicznych. Zjawisko to może być poważnym problemem gospodarczym, szereg dóbr publicznych ma bowiem kluczowe znaczenie dla dobrobytu społecznego. (fragment tekstu)

The free-riding phenomenon is of utmost importance to the economists as its occurrence makes it difficult for the markets to produce and allocate public goods effectively. It is especially significant in the case of non-exclusive goods, i.e. in the example where it is impossible or very costly to exclude anybody from consuming the given good. The intensity of free-riding leads to the problems in financing the public goods and makes it often necessary to introduce some costly systems of control. The paper presents the main results of studies dedicated to the economic significance of the free-riding phenomenon. These include both the theoretical (different systems of financing the public projects, different institutional solutions of managing the public goods) and empirical (the results of the experiments) studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andreoni J., Cooperation in Public-Goods Experiments: Kindness or Confusion? The American Economic Review 1995.
 2. Chen Y., Plott Ch.R., The Groves-Ledyard Mechanism: An Experimental Study of Institutional Design, Journal of Public Economics 1996.
 3. Cooter R., Ulen T., Law and Economics, New York 1998.
 4. Dawes R.M., Thaler R.H., Anomalies: Cooperation, Journal of Economic Perspectives 1988.
 5. Falkinger J., Efficient Private Provision of Public Goods by Rewarding Deviations from Average, Journal of Public Economics 1996.
 6. Falkinger J., Fehr E., Gachter S., Winter-Ebmer R., A Simple Mechanism for the Efficient Provision of Public Goods: Experimental Evidence, The American Economic Review 2000.
 7. Górnik-Durose M., Zaleski Z., Własność i posiadanie, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 8. Groves T., Ledyard J., Optimal Allocation of Public Goods: A Solution to the "Free Rider" Problem, Econometrica 1977.
 9. Isaac R.M., McCue K., Plott C., Public Goods Provision in Experimental Environment, Journal of Public Economics 1985.
 10. Johansen L., The theory of public goods: Misplaced emphasis? Journal of Public Economics 1977.
 11. Lindahl E., Die Gerechtigkeit der Besteuring, Gleerup, Lund 1919.
 12. Marwell G., Ames R., Economists Free Ride, Does Anyone Else?, Journal of Public Economics, Vol. 15, No. 3, s. 295-311.
 13. Clark J., Fairness in Public Good Provision: An Investigation of Preferences for Equality and Proportionality, Canadian Journal of Economics 1998.
 14. Mas-Collel A., Whinston M.D., Green J.R., Microeconomic Theory, Oxford University Press, New York 1995.
 15. Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Harvard 1965.
 16. Perloff J.M., Microeconomics, Addison-Wesley, Reading, MA 1999.
 17. Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, Review of Economics and Statistics 1954.
 18. Schneider F., Pommerehne W.W., Free Riding and Collective Action: An Experiment in Public Microeconomics, The Quarterly Journal of Economics 1981.
 19. Smith V., An Experimental Comparison of Three Public Good Decision Mechanisms, Scandinavian Journal of Economics 1979.
 20. Smith V., Experiments with a Decentralized Mechanism for Public Good Decisions, The American Economic Review 1980.
 21. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 22. Stroiński R.T., Wprowadzenie do analizy ekonomicznej prawa, [w:] M. Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 23. The Handbook of Experimental Economics, J.H. Kagel, A.E. Roth (eds.) R.MT., Princeton University Press, Princeton 1995.
 24. Tiebout C., A Pure Theory of Local Expenditures, Journal of Political Economy 1956.
 25. Varian H.R., A Solution to the Problem of Externalities When Agents Are Well-informed, The American Economic Review 1994.
 26. Varian H.R., Mikroekonomia: kurs średni, ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 27. Varian H.R., Sequential Contributions to Public Goods, Journal of Public Economics 1994.
 28. Zwick R., Chen X.P., What Price Fairness? A Bargaining Study, Management Science 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu