BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Mikołaj (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Własność w prawie i ekonomii - przypadek "Prawa Śniegu"
Ownership in Law and Economics - the Case of The "Snow Law"
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 145-161
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Własność w gospodarce, Prawodawstwo, Prawo własności
Ownership in economy, Legislation, Property law
Note
summ.
Abstract
Ekonomiczna analiza praw własności jest względnie nowym sposobem badania problemów własności. O wiele starsze, z zarazem szersze podjecie reprezentowane jest przez nauki prawnicze oraz filozofię. Większą część ekonomicznych analiz własności jest pośrednio lub bezpośrednio związana z omówionym wyżej teorematem Coase'a, którego znaczenie jest nie do przecenienia. Prostota tego stwierdzenia pozwala na szeroką jego aplikację, co uczyniono również w powyższym artykule. Problemem, który rozważano, było tzw. "prawo śniegu" - kontrowersyjna propozycja Ligi Polskich Rodzin dotycząca prawnego uregulowania użytkowania nieruchomości w czasie zimy. Jak wykazano w artykule na gruncie prawa propozycja ta jest nie do odrobienia. (fragment tekstu)

Despite the recognised absolute character of proprietorship one has to take into consideration certain restraints resulting from contracts or rules of law. An example of this might be "snow-law", that functions in, for example, Switzerland or Austria. These countries permit to use third party real estate for the common good. From the point of view of the economics and the law it seems necessary to regulate the issue of using third party real estates in mountainous areas during the winter. The presented paper is an attempt to judge such an issue and present certain possible solutions from the point of view of the law and economics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Coase R., The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics 1960.
 2. Demsetz H., Toward a theory of property rights, American Economic Review 1967.
 3. Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, PWN, Warszawa 1998.
 4. Gniewek E., Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 1997.
 5. Gniewek E., Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2001.
 6. Gordon H., The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery, Journal of Political Economy 1954.
 7. Hardin G., The Tragedy of Commons, Science, New Series 1968.
 8. Hart D., The Radical Liberalism of Charles Comte and Charles Dunoyer, http://homepa-ge.mac.com/dmhart/ComteDunoyer/Ch6.html#RTFToC4 20.
 9. Hegel G., Zasady filozofii prawa, PWN, Warszawa 1969.
 10. Hobbes T., Leviathan, Project Gutenberg 2002, http://www.gutenberg.org/etext/3207.
 11. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/l,53600,3074099.html (stan na 19.12.2005).
 12. Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, LewisNexis, Warszawa 2004.
 13. Knight F., Some fallacies in the interpretation of social cost, Quarterly Journal of Economics 1924.
 14. Locke J., Second Treatise of Government, Project Gutenberg 2005, http://www.gutenberg.org/etext/7370.
 15. Lueck D., Micelli T., Property Law, Department of Economics Working Paper Series, University of Connecticut, Storrs 2004.
 16. Marx K., Engels F., The Communist Manifesto, Project Gutenberg 2005, http://www.guten-berg.org/etext/61.
 17. Okraszewski M., Stangret M., Gubałówka: Byrcyn mówi NIE, górale protestują, Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 18. Pełka P., Prawo śniegu Giertycha przeciw góralom, Tygodnik Podhalański z 8 stycznia 2006.
 19. Pigou A., The Economics of Welfare, Macmillan and Co., Londyn 1932, http://www.econ-lib.org/library /NPDBooks/Pigou/pgEW.html (stan na 18. 04.2006).
 20. Proudhon P., What is Property? Or, an Inquiry into the Principle of Right and of Government, Project Gutenberg 1995, http://www.gutenberg.org/etext/360.
 21. Ricardo D., On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, Londyn 1821, http://www.econ-lib.org/library/Ricardo/ricPl.html (stan na dzień 21.04.2006) - teoria wartości jako nakładu pracy.
 22. Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, PWN, Warszawa 1996.
 23. Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen and Co., Londyn 1905, http://www.econlib.org/library/Smith/smWNO.html (stan na dzień 21.04.2006).
 24. Walawski B., Pozwolenia i koncesje w administracyjnym prawie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Wilno 1939.
 25. Waligórski M., Administracyjna regulacja działalności gospodarczej, Ars Boni et Aequi, Poznań 1998.
 26. Williamson O., The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1985.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu