BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boehlke Jerzy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Własność w świetle ekonomicznej analizy prawa
Ownership in the Light of the Economic Analysis of Law
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 69-83
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Własność w gospodarce, Ekonomiczna teoria własności, Prawo własności, Prawo
Ownership in economy, Economic property theory, Property law, Law
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja i wstępna analiza własności w ramach nurtu ekonomia i prawo, gdzie narzędzia ekonomiczne zostały zastosowane do teorii prawa własności. Punkt widzenia prezentowany w tym zakresie przez ekonomie i prawo (ekonomiczną analizę prawa) jest osadzony w filozofii polityki, socjologii i w myśli ekonomicznej. Na gruncie filozoficznym, szczególnie w filozofii prawa, ścierają się te dwie tradycje. Pierwsza nawiązuje do koncepcji prawa natury, natomiast druga do idei umowy społecznej. (...) Obie wymienione tradycje filozoficzne maja swoje odbicie w ekonomicznej analizie prawa własności wykorzystującej narzędzia badawcze ekonomii neoklasycznej i instytucjonalnej. (fragment tekstu)

The paper deals with a description and analysis of ownership in contemporary social sciences. An approach to ownership coming up from an economic analysis of low tradition focuses a conventional character of law. It is a great chance to optimise property rights in different institutional orders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bishop R.С., Restraint under Open Access: Are Voluntary Incentives Sufficient or is Coercion Required?, American Journal of Agricultural Economics 1985, No. 67.
 2. Blomquist W., Ostrom E., Institutional Capacity and the Resolution of a Commons Dilemma, Policy Studies Review 1985, No. 5.
 3. Bouckaert В., Original Assignment of Private, Property, Ghent 1999.
 4. Ciricy-Wantrup S. V., Bishop R.С., Common Property as a Concept in Natural Resource Policy, Natural Resource Journal 1975, No. 15.
 5. Cooter R., Ulen T., Law and Economics, Massachusetts, Merilo Park, California, New York, Harlow, England, Don Mills, Ontario, Sydney, Mexico City, Madrid, Amsterdam 1995.
 6. Grunebaum J.O., Private ownership, Routledge and Kegan Paul, London-New York 1987.
 7. Harris J. W., Property and Justice, Oxford University Press, Oxford-New York 1996.
 8. Honoré A. M., Ownership, [w:] A. G. Guest (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford 1961.
 9. Kaczmarczyk M., Wstęp do socjologicznej teorii własności, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.
 10. Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Wydawnictwo UAM, Poznań 2000.
 11. Lueck D., The Rule of First Possession and the Design of the Law, Journal of Law and Economics 1995, No. 38.
 12. Macpherson C.B., Property: Mainstream and Critical Positions, Oxford 1978, za: Pipes R., Własność a wolność, Muza, Warszawa 2000.
 13. Marshall G. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2004.
 14. Miklaszewska J., Własność, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo UAH, Warszawa 2004.
 15. Mueller D.C., Public choice II. A revised edition of public choice, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 16. North D., R.P. Thomas, The Rise of the Western World, Cambridge 1973.
 17. Ostrom E., Private and Common Property Rights, [w:] B. Bouckaert, G. De Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 18. Ostrom E., Walker J., Gardner R., Covenants With and Without A Sword: Self-Governance is Possible, American Political Science Review 1992, No. 86.
 19. Pipes R., Własność a wolność, Muza, Warszawa 2000.
 20. Posner R.A., Economic Analysis of Law, Aspen Publishers, New York 2003.
 21. Reeve A., Property, Macmilan Educastion Ltd., London 1986.
 22. Reeve A., Własność, [w:] R.E. Goodin, F. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 23. Ryan A., Property, Open University Press, Milton Keynes 1987.
 24. Scruton R., Słownik myśli politycznej, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 25. Tarchalski K., Hazard moralny jako problem w gospodarce. Protekcja gospodarki czy protekcja kultury?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 26. Tittenbrun J., Ekonomiczny sens prywatyzacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 27. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 28. West E.G., Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J.S. Mill, http:/ideas.repec.org/carecp/01-01.html#provider.
 29. Woleński J. (red.), Oxfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu