BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Piotr
Title
Doświadczenia związane z międzynarodową emigracją zarobkową na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Experiences of International Labour Emigration as Exemplified by the Students of Wrocław University of Economics
Source
Ekonomia i Prawo, 2011, t. 7, s. 423-438, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1
Keyword
Migracja zarobkowa, Sytuacja gospodarcza, Ekonomiczne aspekty migracji, Studenci
Economic migration, Economic situation, Economic aspects of migration, Students
Note
summ.
Company

Abstract
Artykuł przedstawia istotę procesu migracji oraz przede wszystkim prezentuje dotychczasowe doświadczenia polskich studentów związane z międzynarodową emigracją zarobkową. Zostały w nim wykorzystane wyniki badania, które w 2010 roku zostało przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.(fragment tekstu)

The article briefly presents the phenomenon of migration and classifies it according to certain criteria. Moreover, in his work the author has used some of the results of research carried out among students of Wroclaw University of Economics. Data obtained from the survey made it possible to determine the size of the existing international labour migration of students, its direction, and the motives of this type of emigration. The article discusses the financial issues associated with this travelling and tries to determine other benefits of these journeys. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kaczmarczyk P., Okólski M., Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, UKIiE, Warszawa 2005.
 2. Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009.
 3. Kisiel A., Postawy migracyjne studentów. Studium na przykładzie Rybnika, [w:] Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, red. A. Sliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 4. Kubiak H., Slany K., Migracje, [hasło w:] Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszański, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 5. Kubiak L., Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Prace Naukowe nr 1(54), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER, Warszawa 2009.
 6. Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 7. Romaniuk N., Dialektyka wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa: aspekt migracyjny, [w:] Migracja - wartość dodana, red. K. Markowski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008.
 8. Slany K., Między przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
 9. Sliz A., Od podboju do dialogu kultur. Polskie migracje w kontekście procesu globalizacji. Zamiast wprowadzenia, [w:] Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, red. A. Sliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 10. Wierzbicki A., Społeczne aspekty migracji w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2001.
 11. "Biuletyn migracyjny", Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2/sierpień 2005, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu