BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępnicka Nina
Title
Proces integracji przedsiębiorstw tradycyjnych i firm internetowych w kontekście działań offshoringowych i outsourcingowych w Polsce i na świecie
The Process of Integration of Traditional Companies and Internet Companies in The Context of Offshoring and Outsourcing Activities in Poland, and Worldwide
Source
Ekonomia i Prawo, 2011, t. 7, s. 223-236, bibliogr. 38 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1
Keyword
Integracja przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Współpraca międzynarodowa, Offshoring, Outsourcing
Integration of enterprises, Enterprises cooperation, International cooperation, Offshoring, Outsourcing
Note
summ.
Company
, , , ,
, , , ,
Country
Polska, Świat
Poland, World
Abstract
Zanalizowano nowoczesne sposoby prowadzenia biznesu. Polska, jak również inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, stały się jednym z atrakcyjnych miejsc na mapie świata, do których swoją działalność decydują się przenosić międzynarodowe korporacje, uważając te regiony za atrakcyjne, pomimo że koszty pracy są tu wyższe w porównaniu na przykład z krajami azjatyckimi. Rozważania te przedstawiono na przykładzie przedsiębiorstw działających w tradycyjny sposób, jak również za pomocą kanału internetowego oraz funkcjonującego wyłącznie w internecie. Za przykład posłużyły: QXL Polska i Allegro, eBay Inc, Li & Fung, Wal-Mart i inne. Głównymi warunkami, charakterystycznymi dla omawianej kwestii są: outsourcing i offshoring.

The main point of the thesis is an analysis of modern ways of managing business activity in Poland and over the world, based on cooperation and mutual connections, omitting competition, as one of significant terms of market economy. The reference to considerations of the thesis are examples of well-known companies and enterprises operating in traditional ways, as well as using the Internet channel and functioning only on the Internet. The examples used in order to illustrate these targets are: QXL Poland and Allegro, eBay Inc., Li&Fung, Wal-Mart and others. The main terms, characteristic for the discussed issue include: outsourcing and offshoring. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amiti M., Shang-Jin W., Fear of Service Outsourcing. Is It Justified?, IMF Working Paper 2004, No. 6-7.
 2. Bendyk E., Nowa Gospodarka. Kooperacja zamiast korporacji, "Polityka" 2006, nr 25.
 3. Bendyk E., Opisać globalizację, "Polityka" 2006, nr 50.
 4. Bendyk E., Wiele wymiarów globalizacji, http://www.liderzy.pl/img/312bf496.pdf.
 5. Bloch S., Whitley Ph., Zarządzanie w płaskim świecie. Budowanie relacji w dobie globalizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 6. Błoński M., Offshoring - bliżej, coraz bliżej, http://www.outsourcing.com.pl/1038, offsho- ring_8211_blisko_coraz_blizej.html.
 7. Borys J., Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji, Urząd Miasta Katowice, Katowice 2005.
 8. Call center, http://pl.wikipedia.org/wiki/Call_center.
 9. Carmel E., Tjia P., Offshoring Information Technology, Cambridge University Press, New York 2007.
 10. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, "Harvard Business Rewiev Polska" 2008, nr 29-30.
 11. Ciesielska D., Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy, http://www.e-finanse.com/artykuly/105.pdf.
 12. Czerniecki S., Offshoring w Polsce, http://www.egospodarka.pl/9566,0ffshoring-w-Pol- sce, 1,3 9,1.html.
 13. Friedman Th. J., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
 14. Frito-Lay, http://pl.wikipedia.org/wiki/Frito-Lay.
 15. Fung V. K., Fung W. K., Wind Y., Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 16. Hill Ch., Jones G., Strategic Management Theory: An Integrated Approach, South-Western Cengage Learning, United States 2008.
 17. Hirzel M., Mil und ohne Partner. Alternativen beim Outsourcing von Verwaltungsdienst, "JO Management" 1997, No. 3.
 18. Insourcing, http://pl.wikipedia.org/wiki/Insourcing.
 19. Koliński A., Przekazanie usług logistycznych w outsourcing, http://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/porady/116569,Przekazanie-uslug-logistycznych-w-outsourcing.html.
 20. Krynicki M., Offshoring, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Offshoring-1459477.html.
 21. Lisiecki M., Outsourcing i Offshoring, http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/173_d3f 0_0utsourcing_i_offshoring_-_mgr_M._Lisicki.pdf.
 22. Malecki E. J., Moriset B., The digital economy: Business organization, production processes, and regional developments, Routledge, Taylor&Francis Group, United States 2008.
 23. Mężyński A., Outsourcing w przedsiębiorstwach branży internetowej, "e-Mentor" 2010, nr 5.
 24. Mierau A., Strategic Importance of Knowledge Process Outsourcing, Technical University of Kaiserslautern, Kaiserslautern 2007.
 25. Naspiński T., Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw, Studia Gdańskie, t. IV, Gdańsk 2007.
 26. Nobis A., Złożoność globalizacji, czyli różne globalne historie, "Kultura, historia, globalizacja" 2009, nr 5.
 27. Nocuj T., Offshoring w Polsce - plusy i minusy, http://wiadomosci.nf.pl/News/1292/0ff- shoring-w-Polsce-plusy-i-minusy/.
 28. Nowe oblicza outsourcingu w hutnictwie, CII Group, Katowice 2004.
 29. Outsourcing i offshoring, 2011, [on-line], http://knol.google.com/k/outsourcing-i-offshoring#.
 30. Pindelski M., Czego boi się Thomas Friedman, "e-Mentor" 2007, nr 2/19.
 31. Poinas J. P., Outsourcing w Europie. Ważny trend zyskujący na znaczeniu, http://www. adp. pl/0utsourcing_Europa.cfm.
 32. Postrach K., Problem decyzyjny - kupić czy wyprodukować?, http://www.zie.pg.gda.pl/wy- dzial?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch.
 33. Próchniak J., Czy Polska traci na atrakcyjności?, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2010, nr 2.
 34. Raport: polski rynek outsourcingu wart 1 miliard złotych, http://www.forbes.pl/artykuly/ sek- cje/aktualnosci/raport--polski-rynek-outsourcingu-wart-1-miliard-zlotych, 4159,1.
 35. Rybiński I., Globalizacja w trzech odsłonach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 36. Rynek outsourcingu w Polsce rozkwita, http://investmap.pl/wiadomosci/rynek-outsourcin gu-w-polsce-rozkwita,9390.html.
 37. Shared service, http://en.wikipedia.org/ wiki/Shared_services.
 38. Spulber D. H., Global competitive Strategy, Cambridge University Press, United States 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu