BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Marcin
Title
Współczesne problemy krajów Afryki Północnej a jakość sektora publicznego
Current Problems of North African Countries as Regards to Public Sector Performance
Source
Ekonomia i Prawo, 2011, t. 7, s. 79-91, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1
Keyword
Sytuacja społeczno-polityczna, Sektor publiczny, Środki publiczne, Korupcja
Social and political conditions, Public sector, Public funds, Corruption
Note
summ.
Company

Country
Afryka Północna
North Africa
Abstract
W krajach Afryki Północnej sektor publiczny nie rozwinął się w taki sposób jak w krajach europejskich. Jego ułomność przejawia się z jednej strony w sposobie gospodarowania środkami publicznymi, które w znacznej mierze zostały sprzeniewierzone przez rządzących lub przeznaczone na finansowanie aparatu represji gwarantującego utrzymanie się przy władzy. Z drugiej strony wyrazem jego słabości jest niezadowolenie społeczne, które doprowadziło do serii przewrotów społecznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i uporządkowanie stanu wiedzy dotyczącej funkcjonowania sektora publicznego w krajach Afryki Północnej, a także zidentyfikowanie czynników, które doprowadziły do rewolty w 2011 roku. Autor stawia tezę, że niepokoje społeczne w omawianych krajach były skutkiem słabości sektora publicznego. Jednocześnie stwierdzić należy, że poprawa jakości jego funkcjonowania może nastąpić jedynie w wyniku demokratyzacji i zwiększenia jego transparentności. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the North African public sector. In this paper the author also points out factors that led to revolution in 2011. Analysis is based on factors such as: corruption, nepotism and economic inefficiency. The main thesis of this study is that a weak public sector is responsible for social disorder. Improvement of this sector is only possible as a result of democratization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aggad, F., The Arab Maghreb Union: Will the Haemorrhage Lead to Demise?, African Insight, April 6, 2004.
 2. Armstrong K., Krótka historia islamu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.
 3. Brol M., Źródła zachowań korupcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się -próba porównania, [w:] Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 4. Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 5. Corruption Perception Index 2010,Transparency International, Berlin 2010.
 6. Country Analysis Briefs - Libya, U.S. Energy Information Administration, Washington, February 2011.
 7. Hankiss E., Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986
 8. Kornai J., Wzrost, niedobór, efektywność, PWN, Warszawa 1986.
 9. Long D.E., Reich B., Gąsiorowski M., The Government and Politics of the Middle East and North Africa, Westview Press, New York 2010.
 10. Nowakowski K., Korupcja a instytucje w gospodarce, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 11. Sasnal P., Wiek przebudzenia, Tygodnik "Polityka", nr 7(2794), 12 lutego 2011.
 12. Statistical Yearbook (Fifty-third issue), United Nations Statistics Division, Statistical Dissemination Section, New York 2010.
 13. Stefanicki R., Last minute prezydenta Ben Alego, "Gazeta Wyborcza" 24.01.2011.
 14. Winiecki J., Jaśminowo-internetowa, Tygodnik "Polityka", nr 4(2791), 22 stycznia 2011.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu