BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaremba-Warnke Sabina
Title
Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji
Consumerism vs. Integration and Disintegration Processes
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 8, nr 1, s. 73-87, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna
Keyword
Ochrona konsumenta, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność
Consumer protection, Sustainable development, Social Responsibility
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano dwa rodzaje konsumeryzmu: 1) konsumeryzm jako idea, według której nabywanie tak wielu dóbr,jak to tylko możliwe,jest pożądane dla konsumenta i/lub społeczeństwa, 2) konsumeryzm jako ruch społeczny na rzecz zrównoważonej konsumpcji. Wskazano, że konsumeryzm w pierwszym znaczeniu powoduje problemy ekologiczne i społeczne, które mogą doprowadzić do dezintegracji współczesnej cywilizacji, a konsumeryzm jako ruch społeczny kreuje i integruje odpowiedzialnych społecznie konsumentów, co może prowadzić do realizacji zrównoważonej konsumpcji na skalę masową. W artykule przedstawiono także przykłady integracji działań konsumenckich na rzecz realizacji zrównoważonej konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

In the article two kinds of term consumerism are characterized: 1) consumerism as the idea that buying as many goods as possible is desirable for a consumer and/or society, 2) consumerism as a social movement for sustainable consumption. It is shown that consumerism, in its first sense, causes environmental and social problems, which can disintegrate contemporary civilisation, and consumerism as a social movement creates and integrates socially responsible consumers, which can lead to the fulfilment of sustainable consumptions on a global scale. The article also presents some examples of the integration of consumers' activities for sustainable consumption. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk W. , Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.
 2. Dobre zakupy. Poradnik, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków 2003. Goleman D., Inteligencja ekologiczna, Rebis, Poznań 2009.
 3. Jastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu
 5. w Białymstoku, Białystok 2008. Leśniak J., Zrównoważone społeczeństwo a jakość życia w Szwecji, [w:] J. Tomczyk-Tołkacz (red.), Jakość życia, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
 6. Lewicka-Strzałecka A., Konsumeryzm kontra konsumeryzm, "Annales" 2003, nr 6, Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003, artykuł dostępny na stronie: http://cebi.pl/new/pl/badania/artykuly-i-referaty/ anna-lewicka-strzaecka-konsumeryzm-kontra-konsumeryzm.html (data dostępu: 15.03.2006).
 7. Podręcznik ekozespołu, Fundacja GAP Polska, Warszawa 1997.
 8. Prymon M., Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Warszawa 1999.
 9. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, ZYSK I S-KA, Poznań 2010, s. 61-63.
 10. Wiśniewski A. (red.), Świadomość ekologiczna konsumentów polskich, Konsumencki Instytut Jakości 1995.
 11. Zaremba-Warnke S. (red.), Marketing ekologiczny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 12. Zaremba-Warnke S., Korzyści i koszty odbiorców programów kształtujących proekologiczny styl życia, [w:] M. Wachowiak, D. Kiełczewski, H. Diefenbacher (red.), Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbraucherverhaltens in Polen und Deutschland, Wydawnictwo FEST, Heidelberg 2011.
 13. Zbaraszewski W., Realizacja idei Fair Trade w Polsce i na świecie, [w:] M. Wachowiak, D. Kiełczewski, H. Diefenbacher (red.), Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbraucherverhaltens in Polen und Deutschland, Wydawnictwo FEST, Heidelberg 2011.
 14. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/pl/o-nas/o-forum-odpowiedzialnego-biznesu/historia/o-organizacji.html (data dostępu: 22.08.2011).
 15. http://www.pro-test.pl/about/5269,0/PRO_TEST.html (data dostępu: 22.08.2011).
 16. http://www.polska-wolna-od-gmo.org (data dostępu: 22.08.2011).
 17. http://www.pro-test.pl/about/5270,2/Fundacja+PRO_TEST.html (data dostępu: 22.08.2011).
 18. http://www.greenways.pl/pl/; http://www.fpds.pl/pl/projekty (data dostępu: 22.08.2011).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu