BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Marcin
Title
Decentralizacja struktury politycznej w ujęciu nowej ekonomii politycznej
Decentralization of Political Structure from the Point of View of New Political Economy
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 8, nr 1, s. 13-26, bibliogr. 31 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna
Keyword
Decentralizacja polityczna, Nowa ekonomia, Ekonomia polityczna
Political decentralization, New economy, Political economy
Note
streszcz., summ.
Company

Abstract
Celem opracowania jest analiza decentralizacji struktury politycznej pod kątem osłabienia ekonomicznych "bodźców" wpływu zorganizowanych interesów na proces podziału i redystrybucji zasobów społecznych. Teoretyczne rozważania zaprezentowane w artykule są oparte na dorobku nowej ekonomii politycznej. Autor dowodzi, że rozwiązania oparte na jurysdykcji federalnej, gdzie administracja dysponuje prawem nakładania podatków, są najbliższe prospołecznej polityce powszechności podziału. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the decentralization of political structure, with a view to reducing the influence of economical incentives of organized interests on the distribution of public resources. The theoretical deliberations presented in the article are based on the research achievements of the new political economy (NPE). The author argues that the federal jurisdiction where the administration have the power to levy taxes is the closest to nondiscriminatory politics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bardhan P., Mookherjee D., Capture and Governance at Local and National Levels, "American Economic Review" 2000, vol. 90, no. 2.
 2. Becker G. S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 3. Besley T., Coate S., Centralized versus decentralized provision of local public goods: Apolitical economy analysis, "Journal of Public Economics" 2003, vol. 87.
 4. Buchanan M. J., The Economic Theory of Politics Reborn, "Challenge" 1988.
 5. Buchanan M. J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1997.
 6. Buchanan M. J., Politics without Romance. A Sketch of Positive Public Choice Theory and Its Normative Imlications, [w:] The Collected Works of James M. Buchanan, vol. 1, Liberty Fund, Indianapolis 2000.
 7. Buchanan M. J., Brennan G., The Reason of Rules: Constitutional Political Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1985.
 8. Buchanan M. J., Brennan G., Predictive Power and the Choice Among Regimes, [w:] R. D. Tollison, V. J. Vanberg (ed.), Explorations into Constitutional Economics, Texas A & M University Press 1989.
 9. Buchanan M. J., Congleton D. R., Politics by Principle Not Interest. TowardNondiscrymi- natory Democracy, Cambridge University Press 2006.
 10. Buchanan M. J., Lee R. D., On a Fiscal Constitution for the European Union, [w:] The Collected Works of James M. Buchanan, vol. 18, Liberty Fund, Indianapolis 2000.
 11. Buchanan M. J., Tullock G., The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1962.
 12. Downs A., An Economic Theory of Democracy, Harper & Row, New York 1957.
 13. Easton D., A Systems Analysis of Political Life, John Wiley & Sons, New York 1965.
 14. Friedman M., Tyrania status quo, [w:] Polityka i tyrania. Miltona Friedmana lekcje poszukiwania wolności, Wyd. Heuros, Łódź 1993.
 15. Government at a Glance 2011 Country Note, OECD, Paris 2011.
 16. Grossman G., Helpman E., Electoral Competition and Special Interest Politics, "Review of Economic Studies" 1996, vol. 63, no. 2.
 17. Hayek A. F., Znaczenie konkurencji, [w:] Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wyd. ZNAK, Kraków 1998.
 18. Klimczak B., Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce 2005.
 19. Marsh D., Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 20. Musgrave A. R., The Theory of Public Finance, New York 1959.
 21. Musgrave A. R., Fiscal Functions: Order and Politics, Memphis 1981.
 22. Musgrave A. R., Musgrave B. P., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, New York 1980.
 23. Niskanen A. N., Bureaucracy and Representative Government, Aldine Press, Chicago 1971.
 24. Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press 1965.
 25. Rose-Ackerman S., Korupcja i rządy, Wyd. Sic!, Warszawa 2001.
 26. Simon A. S., Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Process in Administrative Organizations, Macmillan, New York 1964.
 27. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 28. Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Wyd. ZNAK, Kraków 1994.
 29. Tarkowski J., Między pluralizmem a centralizmem: czy korporatyzm ma przyszłość we współczesnej Polsce?, [w:] Socjologia świata polityki, t. 1: Władza i społeczeństwo w systemie totalitarnym, ISP PAN, Warszawa 1994.
 30. Taxing Powers of State and Local Government, OECD, Paris 1999.
 31. Tiebout M. Ch., A Pure Theory of Local Expenditure, "Journal of Political Economy" 1956, vol. 64, no. 5.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu