BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartecki Andrzej (Physical Training Academy in Poznań)
Title
New Approach to Logistics Costs of a Freight Forwarders' Company
Nowe podejście do kosztów logistyki przedsiębiorstwa przewozowego
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 3, 7 s., tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Koszty logistyki, Logistyka, Optymalizacja
Logistics costs, Logistics, Optimalization
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
W publikacji przedstawiony został funkcjonał - indykatrysa Banacha (1925) ze względu na jej zastosowanie do badania przebiegu zmienności funkcji (rzeczywistych), obejmujących także funkcje miar stosowanych w ekonomice przedsiębiorstwa takich jak, np.: stopa procentowa, notowania giełdowe, ceny, koszty, produkcja, rentowność, sprawność, przychody, itp. W/w właściwości (indykatrysy) umożliwiają dokonanie precyzyjnych obliczeń, które ułatwiają łatwe i szybkie ocenienie ważnych mierników ekonomicznych przedsiębiorstwa, jak również mogą być wykorzystane w procesie optymalizacji kosztów np. logistyki. Aspekty teoretyczne indykatrysy odniesione zostały do sfery praktycznych zastosowań, w których wykorzystano informacje ekonomiczne pochodzące z przedsiębiorstwa przewozowego. Stefan Banach (1892 - 1945) wybitny przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej. (abstrakt oryginalny)

In this paper we propose to describe a general method of dealing with line graphs of functions arising in economy such as stock exchange indices, prices, exchange rates etc. These functions are implicit, this is to say, no analytic formula is given, only the line graphs are known. Although the technical and fundamental analysis developed various nice methods of identifying "patterns of changeability" of stock exchange indices, this is the first attempt to apply an idea of polish mathematician Stefan Banach back in 1925 to line graphs of functions with extensive use in logistics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banach St., 1925, Sur les lignes rectifiables et les surfaces dont l'aire est finie" opublikowanym w Fundamenta Mathematicae, 7.
  2. Ciemnoczołowski J., Wartecki A., 2001, Wybrane zastosowania indykatrysy Banacha w ocenie efektywności przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 5, s. 31-37.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu