BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuraw Paweł (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Idea Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości rekomendowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
The Idea of Professional Ethics Code in Accounting Recommended by Accounting Association in Poland
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2012, vol. 15, s. 121-130
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Kodeks etyki, Księgowy, Etyka pracy
Code of ethics, Accountant, Work ethics
Note
summ.
Abstract
Należy podkreślić, że wśród osób zawodowo zajmujących się rachunkowością jest wiele takich, które istotnie nie potrzebują stosować się do skatalogowanych norm etycznych. Etyka wynika z ich charakteru. Jednak zakodowane wartości często stają w opozycji wobec niejasno sformułowanych przepisów prawnych, które dyktują rozwiązania wątpliwe z punktu widzenia etyki zawodowej. Ale jeżeli nawet przyjmie się, że gros zapisów prawnych nie budzi wątpliwości etycznych, powstaje wówczas inny problem. Księgowy często staje przed dylematem, czy pozostać w lojalności wobec swojego pracodawcy, którego strategia nastawiona jest na maksymalizację wyniku finansowego (jak już to wcześniej określono) za tzw. "wszelką cenę", czy ma pozostać wierny zapisom przepisów prawnych. Jak taka osoba ma postąpić w sytuacji, kiedy może usłyszeć od swojego przełożonego, że dane konkretne zachowanie jest zgodne z polityką firmy i że wymaga tego jej interes? Jak ma zachować się osoba, przed którą stoi groźba zwolnienia z pracy za "nielojalne" zachowanie? Co ma zrobić księgowy, który może usłyszeć od swojego szefa, że na jego miejsce czekają inni kandydaci. Są to rzeczywiste dylematy. Dlatego Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości (zawierający 55 stron wraz z dodatkowymi objaśnieniami) powinien w głównej mierze być skierowany do kadry menedżerskiej, która w duchu empatii powinna umieć wczuć się w rolę swoich podwładnych. Wszystko to oczywiście zależy od dobrej woli i chęci, których często polskim menedżerom niestety brakuje. (fragment tekstu)

Professional Ethics Code in Accounting constitutes a set of principles and values of everyday conduct of people whose work is connected with accounting. Accounting is an information system of enterprises, so it forms the basis of reliable management. Therefore information generated by accounting must be credible. Otherwise, the managing process would be based on false reports, which in consequence could lead to a fall of an economic subject, or it would at least cause the loss of clients, cooperators and associates` trust. Accounting Association in Poland as an organization with more than one hundred years` tradition for people connected with enterprise accounting out of concern for reliability and fairness of carried out and registered economic transactions, recommended the first in Poland ethics code directed to accountants as a professional group. Professional Ethics Code in Accounting is a set of norms which aim is to help people connected with accounting solve ethical dilemmas appearing in their job. It can be said that this code is, so to speak, an answer to unfair accusations formulated against accountants being (in some people`s opinion) a group of "criminals in white collars". It is obvious that there are different people with different characters in each society. Pathologies were and will be present everywhere. Accountants` environment is not free of them, which is proved by accounting scandals in Poland and abroad (for example the case of Enron company in the United States). In order to avoid generalizing, it must be underlined that among the ones connected with accounting, there are a lot of honest people caring about the company`s good name. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. E. Mączyńska, Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji - wyzwania dla rachunkowości, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 241.
 2. A. Lewicka-Strzałecka, Dlaczego zawiódł program etyczny Enronu?, www.cebi.pl; Epilog skandalu w Enronie, "Zarządzanie na świecie" 2006, nr 6, s. 19.
 3. P. Gut, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 74.
 4. C. Matlack, J. Rossant, D. Fairlamb, K. Capell, Rok przykrych niespodzianek. "Kreatywna księgowość" dociera do Europy, "BusinessWeek" 2003, nr 4 (133), s. 40-41.
 5. K. Schneider opiera się na badaniach przeprowadzonych przez Pricewaterhouse Coopers, a dotyczących przestępstw gospodarczych na świecie w 2005 r., opublikowanych w raporcie Global Economic Crime Survey 2005.
 6. K. Schneider, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 158.
 7. A. Karmańska, Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego, w: Rachunkowość, wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 398.
 8. W. Gasparski, Programy etyczne firm i ich projektowanie, w: Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001, s. 25.
 9. B. Micherda, Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 562.
 10. B. Micherda, Kompetencje zawodowe, "Świat Księgowych" 2007, nr 1(3), s. 6.
 11. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 12. R. Wawrowski, Do czego służy księgowym Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2009, nr 1, s. 40-41.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1527
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu