BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaborski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Agregacja preferencji indywidualnych z wykorzystaniem miar odległości i programu R
Individual Preferences Aggregation by Using Distance Measures and R Program
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 298-307, tab., bibliogr. 8 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Agregacja modeli, Teoria wyboru społecznego, Ekonometria, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Aggregation models, Social choice theory, Econometrics, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie metod agregacji indywidualnych ocen preferencji za pomocą dwóch miar odległości. Są to odległość Spearmana (Spearman footrule distance) i odległość τ - Kendalla. Miary te są wykorzystywane do agregacji rang w środowisku R. Na zakończenie zaprezentowano przykład agregacji preferencji z wykorzystaniem funkcji BruteAggreg pakietu RankAggreg.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the methods of aggregating individual preferences scores by using two distance measures. They are Spearman footrule distance and Kendall's tau distance. These measures are used to rank aggregation in the R software. Finally, an example of preference aggregation is presented in which the BruteAggreg function of RankAggreg package is used.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  2. Copeland A.H., A reasonable Social Welfare Function, University of Michigan, 1951.
  3. Kendall M.G., A new measure of rank correlation, "Biometrika" 1938, no 30.
  4. Kurzydłowski A., Zaborski A., Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniu preferencji, [w:] Taksonomia 11, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1022, AE, Wrocław 2004.
  5. Lissowski G., Metody agregacji indywidualnych preferencji, "Studia Socjologiczne" 2000, nr 1, 2.
  6. Pihur V., Datta S., Datta S., RankAggreg, an R package for weighted rank aggregation, BMC Bioinformatics, 2009, http://www.biomedcentral.com/1471-2105/10/62.
  7. Varian H.R., Mikroekonometria, PWN, Warszawa 1997.
  8. Walesiak M., Pomiar odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na skali porządkowej - strategie postępowania, [w:] Taksonomia 19, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 242, Wrocław 2012.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu