BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszta Ewa
Title
Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw
Information Needs of Companies
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 2, s. 203-211, rys.,tab., bibliogr.7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Enterprises, Information society, Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono podstawowe determinanty kształtowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Dokonano charakterystyki zewnętrznych źródeł informacji. Opisano bariery sprawnego zaspokajania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw.

The contemporary economic challenges facing each modern enterprise today force them to view the essence and value of information in a new light. Properly functioning information management systems have become one of the most important sources of a firm's competitive advantage. This article describes the main problems of information needs and sources to help meet them. The last section of the article examines the barriers of supply needs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  2. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw [2003], red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
  3. Nowicki A. [1999], Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Oleński J. [2000], Elementy ekonomiki informacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  5. Penc J. [2002], Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa.
  6. System Informacji Strategicznej - wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa [2001], red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
  7. Zygała R. [2007], Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu