BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackowicz Krzysztof
Title
Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych UE
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, 2007, nr 10, 27 s., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Integracja finansowa, Dyscyplina rynkowa, System finansowy
Financial markets, Financial integration, Market discipline, Financial system
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienie mechanizmów rynkowych dyscyplinujących działania pośredników finansowych, takich jak: banki, zakłady ubezpieczeń i fundusze inwestycyjne. Przybliżono definicję dyscypliny rynkowej i regulacyjnej. Omówiono przyczyny wzrostu zainteresowania dyscypliną rynkową (przemiany w systemie finansowym, niedoskonałości regulacyjne mechanizmów dyscyplinujących, wyniki badań empirycznych potwierdzających pozytywny wpływ dyscypliny rynkowej na bezpieczeństwo systemu finansowego), inicjatywy zmierzające do wzmocnienia dyscypliny rynkowej (inicjatywy ułatwiające proces rynkowego monitorowania, inicjatywy wzmacniające zachęty do sprawowania dyscypliny rynkowej i zwiększające siłę jej oddziaływania).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen F., Santomero A.M. (1997), The Theory of Financial Intermediation, "Journal of Banking and Finance", Vol. 21, No. 11-12, s. 1461-1485.
 2. Baumann U., Nier E. (2003), Market Discipline and Financial Stability: Some Empirical Evidence, "Financial Stability Review", June, s. 131-141.
 3. Baumann U., Nier E. (2004), Disclosure, Volatility, and Transparency: An Empirical lnvestigation into the Value of Bank Disclosure, "Economic Policy Review", Vol. 10. No. 2, s. 31-45.
 4. Baumann U., Nier E. (2006), Market Discipline, Disclosure and Moral Hazard in Banking, "Journal of Financial Intermediation", Vol. 15, No. 3, s. 332-361.
 5. CEA (2006), European Insurance in Figures, No. 24, June, Comite Europeen des Assurances, Paris.
 6. Chambers A. (2006), Credit Derivatives: BBA and ISDA Report Explosive Growth, "Euromoney", October, s. 1.
 7. CEIOPS (2006), Draft Advice to the European Commission on Supervisory Reporting and Public Disclosure in the Framework of the Solvency II Project, November, Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors.
 8. Demirguc-Kunt A., Huizinga H. (2004), Market Discipline and Deposit Insurance, "Journal of Monetary Economics", Vol. 51, No. 7, s. 375-399.
 9. DeYoung R. (2000), Comment, w: G.G. Kaufman (red.), Bank Fragility and Regulation: Evidence from Different Countries, JAI Elsevier Science, Amsterdam.
 10. ECB (2004), Report on EU Banking Structures, November, Frankfurt.
 11. ECB (2006), EU Banking Structures, October, Frankfurt.
 12. ECB (2007), Financial Integration in Europe, March, Frankfurt.
 13. ECB (2006), Financial Integration Monitor 2006. Background Document, July Frankfurt.
 14. European Commission (2007), Report on the Implementation of the Directive on Takeover Bids, "Commission Staff Working Document", SEC(2007) 268, Brussels.
 15. Flannery M.J. (2002), No Pain, No Gain? Effecting Market Discipline via "Reverse Convertible Debentures", "Working Paper", May, Graduate School of Business Administration, University of Florida.
 16. Hannes S. (2004), Comparisons Among Firms: (When) Do TheyJustify Mandatory Disclosures?, "Journal of Corporation Law", Vol. 29, No. 4, s. 699-717.
 17. Harrington S.E. (2004), Market Discipline in Insurance and Reinsurance, w: C. Borio, W.C. Hunter, G. Kaufman, K. Tsatsaronis (red.), Market Discipline Across Countries and Industries, The MIT Press, Cambridge.
 18. Hoggarth G., Jackson R, Nier E. (2005), Banking Crises and the Design of Safety Nets, "Journal of Banking and Finance", Vol. 29, No. l, s. 143-159.
 19. Jackowicz K. (2004), Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 20. Jackowicz K., Kurytek W. (2005), Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce, "Studia i prace KZiF SGH", Zeszyt naukowy 64, s. 63-84.
 21. Nier E. (2004), Bank Stability and Transparency, "Financial Stability Review", December, s. 112-118.
 22. Park S. (1991), Bank Failure Contagion in Historical Perspective, "Journal of Mo-netary Economics", Vol. 28, No. 2, s. 271-286.
 23. Raviv A. (2004), Bank Stability and Market Discipline: Debt-for-Equity Swap versus Subordinated Notes, "Working Paper", Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem School of Business Administration, http://ssrn.com/abstract=575862.
 24. Scott D.F., Jens W.G., Spudeck R.F. (1991), Give Public Access to Taxpayer-Funded Secret Bank Ratings System, "Challenge", November - December, s. 58-60.
 25. Sironi A. (2001), Testing for Market Discipline in the European Banking Industry: Evidence from Subordinated Debt Issues, "37th Conference on Bank Structure and Competition: The Financial Net: Costs, Benefits, and Implications for Regulation, Proceedings", Federal Reserve Bank of Chicago, May, Chicago.
 26. Sironi A. (2002), Strengthening Banks' Market Discipline and Leveling the Playing Field: Are the Two Compatible?, "Journal of Banking and Finance", Vol. 26, No. 5, s. 1065-1091.
 27. Stern G.H. (1999), Managing Morał Hazard With Market Signals: How Regulation Should Change With Banking, 'The Region", June, s. 28-31, 60-62.
 28. Tadesse S. (2005), Banking Fragility and Disclosure: International Evidence, "Working Paper", No. 748, William Davidson Institute.
 29. Tadesse S. (2006), The Economic Value of Regulated Disclosure: Evidence from the Banking Sector, "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 25, No. 1, s. 32-70.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu