BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Unold Jacek
Title
System informacyjny marketingu w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 157, s. 483-495, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce
Keyword
System informacyjny, Marketingowy system informacyjny, Biznes elektroniczny
Information system, Marketing information system, e-business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono tradycyjne i współczesne koncepcje marketingowego systemu informacyjnego (SIM). Ukazano podstawowe funkcje SIM i korzyści wynikające z implementacji tej klasy systemów. Wskazano na decydujące znaczenie rewolucji internetowej w globalizacji funkcji marketingowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents traditional and modern concepts of a Marketing Information System (MkIS). Explored are basic functions and benefits of the implementation of MkIS. The paper points to the importance of the Internet revolution in the processes of globalization of marketing functions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem; PWN, W-wa (1999)
 2. Hoffman E., Kroll E.: FYI on "What is the Internet"; Network Working Group Request for Comments [gopher://dsl.internic.net/00/fyi/fyi20.txt] (1993).
 3. Hoffman D.L., Novak T.P.: Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environment: Conceptual Foundations, (1995) [http://moe.ogsm.vanderbilt.edu/cmepaper.revision.july11.1995/cmepaper.html]
 4. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola; Gebethner i Ska, Warszawa (1994)
 5. Marshall K.P., LaMotte S.W.: Marketing Information Systems: a Marriage of Systems Analysis and Marketing Management; Journal of Applied Business Research, Vol.8, No. 3, Summer (1992)
 6. Nowicki A.,: Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania; Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu red. (1991)
 7. Otto M.: Marketing; Wyd. Spółka "Gratis", Wrocław (2000)
 8. Penc-Pietrzak I.: Strategiczne zarządzanie marketingiem; Wydawnictwo Key-Text, Warszawa (1999)
 9. Postma P.: The New Marketing Era. Marketing to the Imagination in a Technology-Driven World; McGraw-Hill, New York (1999)
 10. Smith S.V., Brien R.H., Stafford J.E.: Readings in Marketing Information Systems; Houghton Mifflin, Boston (1968)
 11. Talvinen J.M., Saarinen T.: MklS Support for the Marketing Management Processes: Perceived Improvements for Marketing Management; Marketing Intelligence and Planning (1995), Vol.13, No. 1.
 12. Thomsen M.: Advertising on the Internet; Dissertation submitted to The University of Westminster for the Masters Degree in Marketing, September (1996)
 13. Unold J.: Systemy informacyjne marketingu; Wyd. Naukowe AE we Wrocławiu (2001)
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu