BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielarz Witold
Title
Analiza i ocena stron internetowych biur turystycznych działających na terenie Polski
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 157, s. 341-360, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce
Keyword
Biuro podróży, Biznes elektroniczny, Internet
Travel agency, e-business, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem prezentowanego referatu jest analiza stron internetowych biur turystycznych działających w Polsce. Na początku referatu scharakteryzowano różne rodzaje narzędzi handlu elektronicznego. Następnie ukazano specyfikę witryn biur turystycznych. Na tej podstawie przeprowadzono analizę porównawczą wybranych biur turystycznych i wyciągnięto wnioski wynikające z tego porównania. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is the analysis of www pages of travel agencies in Poland. In the beginning different e-commerce tools were characterized. Then, specific features of www pages were showed. On this basement comparison analysis of the selected web pages of travel agencies were realized and conclusions resulting from this analysis were made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balda E.: Tendencje rozwoju handlu elektronicznego w branży turystycznej, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002.
 2. Chmielarz W.: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001,
 3. Chmielarz W.: Polskie firmy wobec wyzwań internetu, w materiałach na IX Konferencję; Electronic Data Interchange. Electronic Commerce, pod red. M. Niedźwiedzińskiego. Łódź-Dobieszków, 2001, str. 4-18.
 4. Chmielarz W.: Próba oceny stron WWW polskich sklepów internetowych, w materiałach Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa, 2002, str.: 178-187,
 5. Chmielarz W.: Aspekty opłacalności zastosowań bankowości elektronicznej dla małych firm, Prace Naukowe AE we Wrocławiu - Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, pod red. A. Gospodarowicza, Wrocław, 2001, str.: 43-59.
 6. Domaszewicz Z.: Sieć się zapełnia, Telekomunikacja i Internet, dodatek do Gazety Wyborczej, 27 września, 2000, str. 16-18,
 7. Dziuba D.: Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001,
 8. Hartman A., J. Sifonis, J. Kador: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnicwo K.E. Liber s.c., Warszawa, 2001,
 9. Kare-Silver M.: E-szok rewolucja elektroniczna w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002,
 10. Szpringer W.: Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?, Difin, W-wa, 2000,
 11. www.overnet.pl
 12. www.merlin.com.pl
 13. www.triada.com.pl
 14. www.polcard.pl
 15. www.nautica.torun.pl
 16. www.ewakacje.pl
 17. www.suntravel.com.pl
 18. www.urlopy.com.pl
 19. www.wakacje.pl
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu