BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mażbic-Kulma Barbara, Sienkiewicz Piotr
Title
Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 157, s. 9-25, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Cywilizacja informacyjna, System informacyjny
Information society, Information civilization, Information system
Abstract
"Rewolucja informacyjna" staje się zjawiskiem globalnym, wywierającym wpływ na wszystkie sfery życia społecznego. Autorzy przedstawili japoński plan społeczeństwa informacyjnego, który został zapoczątkowany w latach 70-tych XX wieku. W artykule zaprezentowano także polską drogę ku europejskiemu społeczeństwu informacyjnemu.

'Information revolution' becomes a global phenomenon influencing all areas of social life. The authors presented Japanese plan of information society set out in 70's of 20th century. The article also shows polish way leading to the European information society. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Druker P.F., Społeczeństwo postkapitalistyczne, PWN, 1999.
 2. Gates B., Biznes szybki jak myśl, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 3. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 4. Goliński M., Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.
 5. Jóźwiak M., Analiza systemowa wpływu rozwoju telekomunikacji na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego, AON, Warszawa 2000.
 6. Lubacz J. (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 7. Sienkiewicz P.. Pięć wykładów, AON Warszawa 2000.
 8. Sienkiewicz P., Analiza systemowa, Bellona, Warszawa 1995.
 9. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 10. Wierzchowska I., Analiza szans i zagrożeń polskiego społeczeństwa informacyjnego w koncepcji integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2001.
 11. Zacher L. (red.). Społeczeństwo informacyjne. Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, "Transformacje", Warszawa 1992.
 12. Zacher L. (red.), Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, "Transformacje", Warszawa 1997.
 13. Zacher L. (red.), Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, "Transformacje", Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu