BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabczan Wojciech
Title
Analiza i ocena działalności banku
Source
Bank i Kredyt, 1995, nr 11, s. 17-29
Keyword
Analiza finansowa, Bankowość
Financial analysis, Banking
Abstract
Celem analizy działalności jest ocena postępów w realizacji zadań postawionych przez zarząd banku oraz porównanie jej z wynikami osiąganymi przez inne banki. Ocena ta wymaga analizy podstawowych sprawozdań finansowych banku oraz stworzenia i interpretacji odpowiednich wskaźników, identyfikujących kluczowe elementy działalności banku. Celem analizy działalności jest również wydobycie na jaw mocnych i słabych stron funkcjonowania banku, tak by zarząd mógł podjąć stosowne kroki w celu podtrzymania i wzmocnienia tych pierwszych oraz przeciwdziałania tym drugim. Procedury i techniki analityczne odnotowane w niniejszym artykule obejmują: sprawozdania porównawcze, sprawozdania o zmianie sytuacji finansowej, sprawozdania rozkładu procentowego, wiążące poszczególne pozycje aktywów i pasywów z aktywami i łącznie oraz wiążące poszczególne pozycje rachunku wyników z zyskiem operacyjnym, sprawozdanie zindeksowane, służące do pomiaru wzrostu lub zniżki w kluczowych pozycjach bilansu i rachunku wyników, analizę wskaźnikową.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu