BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
Editor:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza. al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
kae@sgh.waw.pl
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/?p=5
ISSN:
1232-4671
Rating:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 7 2013 - 6 2014 - 6 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9