BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
wydaw@ue.wroc.pl
http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/
Rating:
2012 - 8 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12 2019 - 20

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna