BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Economics and Business Review
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
wydawnictwo@ue.poznan.pl
http://ebr.edu.pl/
Rating:
2015 - 15 2016 - 15 2017 - 15 2018 - 15 2019 - 40