BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Ekonomiczne Problemy Usług
Editor:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
biurown@univ.szczecin.pl
https://wnus.edu.pl/epu/pl/
Rating:
2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 6 2013 - 6 2014 - 6 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8