BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
Editor:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
ksiegarnia@uni.lodz.pl
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3264
Rating:
2015 - 4 2016 - 4 2017 - 4 2018 - 4